VII Concurs Fotogràfic Jove

Bases

Bases del VII concurs fotogràfic jove del Servei de Joventut de Cànoves i Samalús

1. Objectiu
 El Servei de Joventut de Cànoves i Samalús convoca la setena edició del concurs de fotografia jove
amb l’objectiu d’estimular la fotografia entre la població jove de Cànoves i Samalús com a eina
d’expressió i creació visual.

2. Destinataris i requisits
 Els participants han de tenir entre 12 i 34 anys, o complir aquestes edats dins l’any 2022.
 Els participants han d’estar empadronats a Cànoves i Samalús o tenir un vincle estret amb el
municipi.

3. Característiques de les fotografies
 La temàtica ha de ser la NATURA, en totes les seves vessants i interpretacions.
 Han de ser originals i inèdites, no poden haver estat premiades ni publicades en cap altre concurs.
 El format és lliure, (color, b/n, editades,...).

4. Calendari
 La data màxima per lliurar les obres participants serà dilluns 30 de maig.
 La guanyadora es donarà a conèixer la setmana posterior a la Festa Major.
 S’informarà de la fotografia premiada a través de les xarxes socials i directament a la persona
guanyadora.

5.- Presentació de les obres
 El lliurament de les fotografies concursants cal fer-lo via WhatsApp al 674 04 29 47 o a través
d’Instagram (compte públic) amb l’etiqueta #espaijove7cis.
 Les diferents obres s’han de presentar amb títol i pseudònim.
 S’ha de fer constar també l’edat del participant i el nom real.
 Es poden presentar com a màxim dos fotografies.

6.- Procediment
 Totes les fotografies presentades s’exposaran en format paper durant la Festa Major de Cànoves.
 Durant aquesta exposició qualsevol persona pot anar a visitar-la i votar la que més li agradi.
 D’aquestes votacions sortirà la fotografia guanyadora.
 El premi no es podrà declarar desert, llevat que no hi hagi prou participació.
 L’organització es reserva el dret d’excloure del concurs les fotografies que no s’ajustin a les
característiques requerides, que puguin resultar ofensives pel seu contingut o que puguin
ocasionar algun tipus de perjudici.
 Les obres s’aniran publicant a les diferents xarxes socials del Servei de Joventut i de l’Ajuntament
de Cànoves i Samalús a mida que es vagin rebent.

7.- Premis
 La persona guanyadora rebrà un val de compra per un valor de 30€ per gastar en la tenda que ella
decideixi.

8. Difusió i drets de propietat intel·lectual
 Les persones participants en aquest concurs autoritzen a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús a
fer-ne ús, explotació i difusió, de les obres presentades i el dret de poder comunicar públicament
el nom i els cognoms de les persones participants, sense cap mena de limitació temporal.

9. Acceptació de les bases
 El fet de participar en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases, la interpretació de
les quals es reserva a la organització.
 L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

10. Les dades personals
 El responsable del tractament de les dades personals que es lliurin és l’Ajuntament de Cànoves i
Samalús. Les dades personals facilitades pels participants s’utilitzaran per gestionar la identitat
dels participants, nom i cognom. Aquestes dades es conservaran només el temps necessari per a
la gestió del concurs i la posterior difusió de les obres participants. Es poden exercir els drets
d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i retirada del consentiment a l’Ajuntament de
Cànoves i Samalús, Masia Can Casademunt, s/n.

Darrera actualització: 29.04.2022 | 13:33
Darrera actualització: 29.04.2022 | 13:33