Augmenta el número d’estrangers i baixa la natalitat

Dimarts, 12 de juny de 2018 a les 14:58

Augmenta el número d’estrangers per primer cop en cinc anys i a més de 1.000 pobles no neixen nens des del 2012...

Durant l’any 2017 ha disminuït el número d’espanyols inscrits al padró en 20.174, mentre que n’ha augmentat en 146.611 el d’estrangers, 2.709 dels quals pertanyen a la Unió Europea.

Des del 2000 creix el seu número d’estrangers passant dels 23.879 als 5.751.487 del 2010.  A partir d’aquest any, però, i fins al 2013 es produí el més gran descens ja que vam perdre un total de 522.751 habitants estrangers.  La població empadronada a Espanya baixa en 2017 en nou comunitats, sobre tot a Castella i Lleó, Extremadura i Astúries mentre que n’augmenta a les Balears i Madrid.

D’altra banda, a més de 1.000 pobles no neixen nens des del 2012.  El procés d’envelliment demogràfic i la baixa natalitat provoquen que cada cop més pobles es quedin sense nens.

D’acord amb les dades de l’INE, a 1 de gener de 2017, a Espanya hi ha un total de 1.027 pobles als que no figura empadronat cap nen menor de cinc anys.  A més, al 3 % dels municipis espanyols no s’ha enregistrat ni un sol naixement des de l’1 de gener de 2012 i 633 pobles d’Espanya no compten amb cap nen menor d’11 anys.

Villaornate y Castro (Lleó) amb només 360 veïns, és la població més gran sense nens menors de 4 anys, mentre que a 420 municipis no tenen censat ni un habitant menor de 15 anys.

El 19.1 % de la població a Espanya té més de 65 anys, i la tendència és a l’alça.

Salamanca, León i Valladolid són els municipis de més de 100.000 habitants, que tenen un percentatge més elevat de població major de 65 anys, en superen el 25 %.

 

Font:
DIputació de Barcelona

Darrera actualització: 12.06.2018 | 14:59