Qui som

L’escola bressol municipal la petita estelada és un espai educatiu municipal destinat  a infants entre quatre mesos i tres anys, que correspon al primer cicle d’Educació Infantil.

Els trets d’identitat que defineixen  a l’escola bressol La Petita Estelada:

  • Inclusiu i integrador, atenem la individualitat de cada infant ,de les diferències generem oportunitats per aprendre i viure junts.
  • Respectuós amb la pluralitat i la diversitat, perquè entenem que cada família i cada infant és una font de diversitat, i potenciem el respecte vers els altres i el valor que això implica.
  • Català, la llengua vehicular i de comunicació de l’escola és la llengua  catalana; per tant, serà la llengua habitual de    comunicació entre l’equip educatiu, els infants i les seves famílies. Malgrat això, es vetlla per un tractament no discriminatori de les altres llengües. La definició de l’escola com a catalana implica, també, la transmissió de les tradicions i expressions culturals pròpies de Catalunya a través de les festes populars i tradicionals, la  música, les danses, els contes, etc., sense que això representi, però, l’exclusió d’altres manifestacions culturals amb un origen sociocultural diferent
  • Laic i aconfessional, perquè respectem les diferents creences i idees, però alhora mantenim al marge pràctiques doctrinàries i articulem  la convivència social sobre l’eix d’un conjunt de valors cívics àmpliament compartits.
  • Arrelat a l’entorn, perquè tenim en compte les característiques del nostre municipi i la xarxa d’entitats que el conformen. Una  escola bressol oberta al municipi i coneixedora de la realitat social , cultural i econòmica , que participa activament en les  activitats del municipi.
  • Coeducador. Vetllem per un desenvolupament individual i una convivència equilibrada entre ambdós sexes, potenciant la igualtat entre infants, per tal que això no sigui motiu de discriminació ni d’inhibició enfront de cap tipus d’aprenentatge.
Darrera actualització: 19.04.2023 | 13:53
Darrera actualització: 19.04.2023 | 13:53