Acció educativa

Partim de la idea que l’infant és una persona competent, capaç, protagonista actiu dels seus aprenentatges, que necessita un entorn ric en propostes, un temps per dur a terme els seus processos, uns adults que estableixin vincles afectius de qualitat i l’acompanyin en el seu creixement, proporcionant-li seguretat i confiança, i un entorn que respecti les diversitats culturals. 
La nostra acció educativa oberta i flexible, orientada al desenvolupament integral de les capacitats dels infant, facilitant l’autonomia, la socialització, la iniciativa i la creativitat. Centrem la nostra metodologia en diferents eixos vertebradors:

 • L’infant com a ésser capaç, competent, protagonista actiu del seu procés d’aprenentatge; amb capacitats, curiositats, desitjos d’aprendre i interessos propis.
 • En la pedagogia de la vida quotidiana dels infants, acompanyant-los en el fonament de la base pels futurs aprenentatges, amb els que es trobaran més endavant.
 • L’escola bressol com un espai educatiu, un escenari de relacions i interaccions entre iguals i amb diferents adults, font de socialització constant i de desenvolupament cognitiu i afectiu. Tenim cura del vincle que s’estableix entre l’infant i l’adult: afectuós, càlid, segur...
 • Entorns segurs, acollidors i ajustats a les necessitats dels infants i les famílies. Tenim cura del disseny i l’organització dels espais per oferir entorns facilitadors d’experiències i descoberta; amb materials de qualitat, específics i inespecífics.
 • Una intervenció educativa que parteix del respecte per l’espontaneïtat de l’infant, intentant alhora provocar el mínim d’interferències, però facilitant els recursos necessaris per al seu desenvolupament de forma induïda.
 • Una perspectiva de gènere amb un enfocament que avança en la construcció de nous models d’identitat que permetin assolir diferents actituds i dinàmiques no sexistes.
 • El joc com a base del desenvolupament de l’infant.
 • La llibertat de moviment i la conquesta de l'autonomia basada en la iniciativa i interès propi.
 • El respecte a la individualitat tant dels infants com de les seves famílies. Facilitant que cada infant es desenvolupi al seu ritme.
 • El contacte amb l’entorn de l’escola bressol i l’aprenentatge a través de les vivències que ofereix la ubicació de l’escola bressol.
 • L’atenció a la diversitat de manera inclusiva i vista com riquesa de la nostra societat.

Aquests eixos són la base del dia a dia de la nostra escola i a partir dels quals plantegem la programació de les propostes i activitats de la vida quotidiana .

Darrera actualització: 19.04.2023 | 13:56
Darrera actualització: 19.04.2023 | 13:56