Consell de Poble de Samalús

Constitució de l'Entitat

Aquesta Entitat es va constituir el dia 20 de març de 2010 al Centre Cívic de Samalús seu del Consell del Poble de Samalús.

Presidia aquesta acte l'alcalde Josep Lluís López  Carrasco i els membres designats per l’Ajuntament per formar el Consell de Poble: Jaume Serrat Vila, Maria Lourdes Aguilera Bedmar i Francesc Xavier Jurado Delgado.  

També assitiren  el representat de l’Associació de Propietaris i Veïns de Samalús, Joaquim Soler i Aragonés i el representant de la Societat de Caçadors Sant Andreu de Samalús, Eduard Oliveras Fàbregas.

El Consell fou assistit pel Secretari de l’Ajuntament, Francesc d'Assís Serras Ortuño.

Actualment la seva composició :

President, Sr. Josep Cuch i Codina

Vocals amb càrrec polític: Sres. Cristina Serra i Pagès i Nuria Sanchez Lidia.

Vocals en representant d’associacions de Samalús: Societat de Caçadors Sant Andreu de Samalús, Sra. Maria Cortada; Representat de l’Associació de Propietaris i Veïns de Samalús, Sr.  Josep Creus; Presidenta de l’Associació Xavier Flaquer Jubany, Sra. Cristina Candelich.

Vocals a títol individual: Sr. Marc Espinasa, Pere Valls, Jordi Galan  i Nuria Vila.

Secretari: Francesc d’A. Serras i Ortuño.

Darrera actualització: 16.03.2017 | 18:39
Darrera actualització: 16.03.2017 | 18:39