Montserrat Garriga Coll

Partit: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Regidora

Currículum Vitae

 

DADES PERSONALS

Nom: JOAN CARLES
Cognoms: CUSELL GALÍCIA
Lloc i data de naixement: CALELLA, EL MARESME. 25/03/1959
Domicili: 08445 Cànoves i Samalús

Adreça-e: cusellgj@diba.cat

 

FORMACIÓ ACADÈMICA (reglada)

DIPLOMAT EN PROFESSORAT D’EDUCACIÓ GENERAL BÀSICA ESPECIALITAT CIÈNCIES HUMANES

Nom del Centre: UNIVERSITAT DE BARCELONA
Lloc: ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE PROFESSORAT D’EGB
Anys cursats: 3 CURSOS
Any titulació: 1984                            

IDIOMES:

Idioma: CATALÀ                    x llengua materna      Centre Formació: autodidacte (examen per lliure)
Lloc: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.   Junta Permanent de Català   Període: 1 de juny de 1991
Nivell:  Coneixements mitjans de llengua catalana (orals i escrits). NIVELL C.                 Any titulació:   1991.

 

Idioma: CATALÀ                    Centre Formació: autodidacte (examen per lliure)
Lloc: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.   Junta Permanent de Català   Període: 8 de juny de 1991
Nivell: Coneixements superiors de llengua catalana (orals i escrits). NIVELL D.                                                 

Idioma: CATALÀ                    Centre Formació: autodidacte (examen per lliure)
Lloc: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.   Junta Permanent de Català   Període: 28 de maig de 1994
Nivell:  Capacitació per a la correcció de textos (orals i escrits). (Antic nivell K.)                         

Idioma: CASTELLÀ               Centre Formació: Educació exclusivament en castellà fins als 14 anys. A l’Institut, majoritàriament en castellà. A la universitat, en català.

Lloc:
Període:
Nivell:                                     x llengua familiar                               Any titulació:                          o sense titulació

 

Idioma: FRANCÈS                Centre Formació:
Lloc:
Període:
Nivell:                                     o llengua materna                             Any titulació:                          x sense titulació

Lectura i una mica d’escriptura.

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

Nom empresa: CORREOS
Lloc: Oficina de Correus de Granollers
Càrrec: -
Anys treballats: del 20 de juliol al 30 de setembre de 1979

Nom empresa: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Lloc: Servei de Joventut / Servei de Relacions Ciutadanes
Càrrec: Animador juvenil / coordinador centre cívic (pla d’ocupació)
Anys treballats: del 12/05/1986 a 12/01/1987). Estiu: suport a activitats de Joventut. A partir del 20 de setembre, Coordinador del Centre Cívic de Can Bassa. No reconegut com a antiguitat.

Nom empresa: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Lloc: Servei de Relacions Ciutadanes / Servei de Cultura
Càrrec: Coordinador del Centre Cívic de Can Bassa
Anys treballats: 23/01/1987 a 31/01/1988. No reconegut com a antiguitat.

Nom empresa: PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA
Lloc: Servei de Cultura
Càrrec: Tècnic grup C. Suport activitats Cultura (matins) / coordinador del Centre Cívic de Can Bassa (tardes), fins 31 de gener de 1990. A partir d'1 de febrer de 1990, animador sociocultural. D'octubre a 31 de desembre de 1992, responsable unitat de Joventut i Gent Gran
Anys treballats: 1/02/1988 a 31/12/1992.

Nom empresa: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Lloc: Servei de Cultura
Càrrec: Tècnic grup C. Responsable unitat Joventut i Gent Gran

Anys treballats: 1/01/1993 a 31/12/1993.

 

Nom empresa: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Lloc: Servei de Joventut i Gent Gran
Càrrec: Cap de servei. Grup C

Anys treballats: 1/01/1994 a setembre de 1996.

 

Nom empresa: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Lloc: Servei de Participació i Drets de la Persona
Càrrec: Cap de servei. Tècnic grup C fins 30 de juny de 2002. A partir de 1 de juliol, per promoció interna, tècnic grup B. Personal laboral fins al 2003. Funcionari, des de llavors ençà.

Anys treballats: Setembre 1996 a setembre de 2007

 

Nom empresa: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Lloc: Servei de Participació i Relacions Ciutadanes
Càrrec: Tècnic mitjà (B, posteriorment A2)

Anys treballats: De 15 de setembre de 2007 a juliol de 2015.

 

Nom empresa: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Lloc: Servei de Planificació i Projectes Estratègics
Càrrec: Tècnic mitjà A2

Anys treballats: a partir de juliol de 2015.

 

Funcions actuals (2017): tècnic de Pau, Cooperació i Solidaritat, amb gestió de subvencions -cooperació directa, cooperació indirecta-, suport a les entitats, organització d’activitats, suport a les activitats d’altres tècnics. Equipament: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau.

Experiència adquirida en gairebé 31 anys:

-Treball en equipament (centre cívic).

-Col·laboració en el desenvolupament de la programació del Servei de Cultura.

-Relacions amb entitats d'àmbits diversos.

-Participació en programa europeu Equity & Difference. REVOS.

-Secretaria per delegació del Consell de Poble de Palou (2004-2007), Taula d’Acollida (2001-2007) i del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat (des de la tardor de 1995 fins a l’actualitat).

-Gestió de pressupost i personal com a cap de servei (1994-2007).

-Contribució tècnica a la realització de l'Auditoria de la Salvaguarda de Drets Humans al municipi de Granollers, en el marc de l'adhesió a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans i la signatura de la Carta Europea de Drets Humans (2004).

-Contribució a la creació de l’Oficina Municipal d’Acollida de Granollers (2005).

-Contribució a la implementació del Projecte de Mediació (2004-2007).

-Contribució tècnica a l’aprovació de

*Pla Municipal d’Acollida de Granollers i la seva revisió posterior (PRAM).

*Pla Director de Participació de Granollers.

*Pla Director Municipal de Cooperació (2011-2015) i Pla Director Municipal de Cooperació (2017-2020)

*Protocol d’Acollida a les Persones Refugiades (2016)

-Coneixement dels àmbits de cultura, joventut, gent gran, barris, participació, acollida, pau i cooperació i solidaritat.

 

-Formació, dins l’Ajuntament de Granollers:

1. Jornades de formació i reflexió. Seminari de Cultura i Sociocultura al Vallès Oriental. 25, 26 i 27 de gener de 1990. Canovelles. Organitzat per l'Ajuntament de Canovelles i el Servei de Cultura de la Diputació de Barcelona. (Participació.)

2.2ones Jornades de Formació i Reflexió. Les intervencions socioculturals com a model de canvi permanent. 21 i 22 de febrer de 1992. Ajuntament de Canovelles. (Participació, 14 hores.) 

3. Los planes integrales de juventud en los municipios. Organitzat per Entrejóvenes amb la col.laboració del Ministerio de Asuntos Sociales, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. 7, 8 i 9 d'abril de 1992. Barcelona. (Participació; pla de Formació de l'Ajuntament de Granollers, 1992.)

4. Curs sobre organització, procediment i règim jurídic de l'Administració Local. 8 al 18 de març de 1993. Granollers. (Aprofitament, 30 hores; Escola d'Administració Pública de Catalunya.)

5. XI Jornades de Regidors de Joventut: Joventut i territori. Propostes per a un pla integral d'abast regional. 10 de desembre de 1993. Organitzat per la Diputació de Barcelona. (Participació.)

6. Jornades de debat sobre centres cívics. 21 de gener de 1994. Centre cívic can Gili. Organitzades pel Servei Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Granollers. (Participació, 6 hores.)

7. Mòdul 1. Trets bàsics dels joves dels noranta. 28 i 29 de gener de 1994. Barcelona, Alberg de la Mare de Déu de Montserrat. Organitzat per la Secretaria General de Joventut del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. (Participació.)

8. Mòdul 4. Gestió interna d'una regidoria. 29 i 30 de setembre de 1994. Barcelona. Organitzat per la Secretaria General de Joventut del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. (Participació, 15 hores.)

9. Jornades sobre Festa Major. 17 i 18 de desembre de 1994. Escola Municipal del Treball. Organitzades pel Servei Municipal de Cultura. (Participació, 12 hores.)

10. Curs d'introducció al Windows. Barcelona, 16 al 19 d'abril de 1995. (Participació, 16 hores; Escola d'Administració Pública de Catalunya.)

11. Jornades "Associacions i Participació en el Municipi: eines per a la gestió d'entitats". 22 i 23 de novembre de 1996. Museu de Granollers. Organitzades per l'Ajuntament de Granollers amb el suport del CERC de la Diputació de Barcelona. (Participació, 8 hores.)

12. Jornades sobre Servei Civil. Barcelona, 18, 19 i 20 de març de 1997. Organitzades per l'Institut Català del Voluntariat (INCAVOL). (Participació.)

13. Curs de directius locals. Mollet, del 18 de setembre al 18 de desembre de 1997. Organitzat pel Servei de Formació Local de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers. (Participació, 120 hores.)

14. Jornada: Els Serveis de Proximitat, una nova font d'ocupació. Granollers, 2 d'octubre de 1998. Organitzada pel Servei de Foment de l'Ajuntament de Granollers, amb el suport del Consell Comarcal i el Servei de Foment a l'Ocupació de la Diputació de Barcelona. (Participació.)

15. Conferència Europea Ciutats pels Drets Humans. Barcelona, 14, 15, 16 i 17 d'octubre de 1998. Organitzada per l'Ajuntament de Barcelona, Regidoria de Drets Civils. (Participació, 16 hores.)

16. Congrés de la Gent Gran de Barcelona. 20 i 21 de gener de 1999. Palau de Congressos de Barcelona. Organització: Ajuntament de Barcelona. (Assistència: 2 dies.)

17. Jornada de formació sobre Lotus Notes usuari final 4.6. Granollers, 22 d’abril de 1999. Masia de les Tres Torres. Formació interna de l’Ajuntament de Granollers. (Assistència: 4 hores.)

18. Curs sobre direcció per objectius. 2, 9 i 16 de desembre de 1999. Masia de les Tres Torres. Organització: Ajuntament de Granollers. (Assistència: 24 hores.)

19. 1r. Simposi sobre Pacificació i Resolució de Conflictes. Barcelona, 27 i 28 d’abril de 2000. Organitzat per la Fundació Pere Tarrés. (Participació.)

20. Curs sobre direcció i motivació d’equips de treball. Granollers, 5, 7, 12, 14 i 19 de juny de 2000. Organitzat per l’Ajuntament de Granollers, dins del Pla de Formació. Lloc: Masia de les Tres Torres. (Participació: 15 hores.)

21. Curs de word bàsic. Granollers, 9, 12 i 14 de juny. Masia de les Tres Torres. Organització: Ajuntament de Granollers. (Assistència: 16 hores.)

22. Reunió d’intercanvi municipalista. El Estor (Izabal, Guatemala), 9 de novembre de 2000. Organitzat per la Municipalidad de Santa María de Cahabón. (Participació: 4 hores.)

23. Curs sobre avaluació del rendiment. Granollers, 11, 13 i 15 de desembre de 2000. Organitzat per l’Ajuntament de Granollers, dins del Pla agrupat de formació. Lloc: Col.legi Vallès. (Participació: 15 hores.)

24. Curs sobre règim jurídic de procediment administratiu comú (llei 30/1992 i actualització llei 4/1999. Granollers, 4t trimestre del 2000. Organitzat per l’Ajuntament de Granollers dins del Pla agrupat de formació. Lloc: Col·legi Vallès. (Participació: 20 hores.)

25. Fluxos migratoris: causes, realitats i conseqüències. Jornades de sensibilització sobre els motius de la immigració, les seves conseqüències i la societat multiètnica del futur. Granollers, 2 de maig de 2001. Organitzat per CCOO del Vallès Oriental. Sala d’Actes del Museu de Granollers.

26. Curs d’habilitats directives. Granollers, 17 al 26 de setembre de 2001. Organitzat per l’Ajuntament de Granollers dins del Pla agrupat de formació contínua. Escola Vallès. (Participació: 30 hores.)

27. Curs sobre l’impacte de l’euro a l’administració local. Granollers, 30 d’octubre de 2001. Organitzat per l’Ajuntament de Granollers dins del Pla Agrupat. (Participació, 2 hores.)

28. Sessió formativa sobre »Avaluació del rendiment». Primer semestre de 2002. Servei de Formació Local de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers. (Participació: 4 hores.)

29. Taller: “Què podem fer per millorar la participació de les associacions del nostre municipi?. Flor de Maig, 24 d’octubre de 2002. Organitzat pel Centre per a la Participació Ciutadana, de la Diputació de Barcelona. (Participació: 8 hores.)

30. Acción formativa: “La participación ciudadana y la Agenda Local 21 y otros procesos de democracia participativa”. Vitoria-Gasteiz, del 27 al 29 de noviembre de 2002. Organitzat per la Federación Española de Municipios y Provincias. (Participació: 20 hores.)

31. Curs: «Elements metodològics per a l'elaboració d'un pla de recepció i acollida municipal». Organitzat pel Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. Granollers. 2, 4, 9 i 11 de novembre de 2005. (Assistència: 20 hores.)

32. Jornada de formació interna: «Formació d'emergència dels edificis municipals». Ajuntament de Granollers. 1 d'abril de 2009. (Assistència: 2,5 hores.)

33. Jornada de formació interna: «Formació de signatura digital de Factures i Documents Comptables». Ajuntament de Granollers. 3 de febrer de 2012. (Assistència: 1 hora.)

34. Jornada de formació interna: «Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic». Ajuntament de Granollers. 13 de març de 2012. (Assistència: 3 hores.)

35. Jornada de formació interna: «Formació en el programa informàtic de registre d'entrada». Ajuntament de Granollers. 1 d'octubre de 2013. Assistència: 2 hores.)

36. Jornada de formació interna: Gestió del programa de resolucions «MyTao». Ajuntament de Granollers. 5 d'abril de 2016. (Assistència: 2,5 h.)

37. Jornades de formació interna: «Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic. Ajuntament de Granollers. 15 i 22 de setembre de 2016. (Assistència: 12 hores.)

 

TRAJECTÒRIA POLÍTICA:

Moviments polítics assemblearis:

1979. Col·laboració amb el Bloc d’Esquerres d’Alliberament Nacional (BEAN), a Granollers.

De novembre de 1982 a 1984. Militant de Nacionalistes d’Esquerres, a Granollers. Després, Coordinadora d’Assemblees de Nacionalistes d’Esquerra, que acaba formant el Moviment d’Esquerra Nacionalista (MEN), de final del 1984 fins l’any 1993, dins l’assemblea del Vallès Oriental.

En el període 1989-1991, el MEN treballa dins la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes.

Forma part de la candidatura d’Alternativa Verda-Moviment d’Esquerra Nacionalista, a les eleccions al Parlament de Catalunya de 1992, per la circumscripció de Barcelona.

El MEN forma part de la unificació de grups ecologistes que origina Els Verds – Confederació Ecologista de Catalunya, l’any 1993, on es dissol.

Continua amb Els Verds-CEC fins 1996.

 

Partits polítics:

D’ençà la primavera de 2004, militant d’ERC a la secció local de Cànoves i Samalús. Càrrec: secretari d’organització,

Tercer a la llista municipal d’ERC-AM l’any 2007, entra com a regidor, a final de novembre de 2009, en substitució de Saulo Pujolàs.

Escollit de nou regidor a les eleccions municipals de 2011, en solitari, i de 2015, acompanyat de Cristina Serra, en la candidatura d’ERC-AM. Actualment és portaveu municipal.

 

Altres moviments socials:

Comitè per la Pau de Granollers-Canovelles. Després, Coordinadora per la Pau i el Desarmament al Vallès Oriental, 1984-1986. Campanya Anti-OTAN.

Col·laboració amb activitats Assemblea Antimilitarista Vallès Oriental, 1990-1991

Actualment sóc membre de l’Assemblea Nacional Catalana, territorial de Cànoves i Samalús,  i, des de gener de 2017, d’Òmnium Cultural.

 

Moviment associatiu:

Al municipi, soci de les entitats Associació El Sui de Festes i Tradicions i Joves Alcem Cànoves.

Moviment sindical:

Afiliat a CCOO, delegat sindical (1989-2002) i president Comitè d’Empresa Ajuntament de Granollers (1995-2002).

Parèntesi sense afiliació del 2004 fins al 2008, aproximadament.

Membre de la Junta de Personal, en representació de CCOO 2010-2014. I des de 2016 fins ara, a l’Ajuntament de Granollers.

He estat membre de l’executiva de la secció sindical.

 

 

Darrera actualització: 26.01.2023 | 13:01