EXERCICI 2016

Situat en el marge dret de la present secció, es poden consultar les execucions pressupostàries trimestrals separades per ingressos i despeses organitzat en capítols per a la seva millor comprensió. Per a qualsevol aclariment, podeu exercir el vostre dret d'accés a la informació pública a través de la Seu Electrònica del Consistori.

Darrera actualització: 22.03.2017 | 11:59
Darrera actualització: 22.03.2017 | 11:59