Projectes urbanístics municipals en curs

Aprovació inicial de l'annex al Projecte d'urbanització del Pla parcial SAU-4 al TM de Cànoves i Samalús.

HISTÒRIC DE PROJECTES EXECUTATS RECENTMENT:

Projecte Execució 1a Fase del Projecte per l'itinerari de Vianants al camí de la Serra al TM de Cànoves i Samalús

Itinerari de vianants al camí de la Serra

Projecte (pdf 76,3MB)

Modificació puntual del POUM de Cànoves i Samalús: Errors materials de la cartografia en el PAU 02

Anunci

Projecte (37MB)

Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu del cobriment de la pista poliesportiva

Anunci   (Termini per presentar al·legacions: 28 d'agost fins a les 14 hores)

Memòria

Plànols

Projecte

Plec de condicions

Projecte d'obres locals per la millora del camí de la Canyella.

Anunci oficial

Memòria descriptiva

 

Termini: 28 de febrer de 2018

Projecte de reparcelació de la urbanització de Ca L’Esmandia.

Aprovació inicial del Catàleg de Camins Municipals

Memòria

Catàleg (600MB)

Ca l'Esmandia: Clavegueram i pavimentació de carrers

Vial d'enllaç per a vianants entre l'accés al nucli urbà i el Camí de la Serra

Aprovació inicial de la proposta de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Darrera actualització: 19.09.2022 | 13:59
Darrera actualització: 19.09.2022 | 13:59