A CÀNOVES I SAMALÚS JA SOM A FASE I  !!

Diumenge, 24 de maig de 2020 a les 20:40

Compte! Les persones amb símptomes, malaltia, aïllament o quarantena per la COVID-19 no poden fer ús de les autoritzacions que aquí es relacionen.

Principals novetats respecte a la fase 0.

MOBILITAT  
-    Llibertat de circulació dins de la regió sanitària per a les activitats previstes.
-    Possibilitat de desplaçar-se a altres regions per motius concrets:
     sanitaris/salut, laborals, professionals o empresarials, per retorn a residència, familiar, per atenció i cura de gent gran, dependents o persones amb discapacitat. 
-    Puc anar a la meva segona residència si es troba dins la mateixa regió sanitària.

ACTIVITAT SOCIAL
-    Cal respectar la distància mínima de seguretat de 2 metres entre persones o mesures alternatives de protecció física, d’higiene de mans i similars  i en cas contrari fer us de la mascareta. 
-    Els grups de reunió han de ser com a màxim de 10 persones, excepte en el cas de persones que conviuen.

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA 
-    S’inclou la caça i la pesca esportiva i recreativa com a activitat permesa.


ACTES DE VETLLA I CULTE.
-    La participació en la comitiva per a l'enterrament es restringeix a un màxim de 15 persones. En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, la distància mínima de seguretat de dos metres i higiene de mans.
-    Es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç del seu aforament i que es compleixin les mesures generals d'higiene i distància física d’1 metre. No es poden utilitzar els espais exteriors dels edificis ni la via pública.

ESTABLIMENTS DE COMERÇ EN GENERAL
-    Reobertura de tots els locals i establiments fins a 400 m2 de superfície útil d’exposició i venda. Els establiments que superin aquesta superfície poden obrir si acoten l’espai d’exposició i venda al públic a 400 m2
-    Limitació d’aforament al 30%.
-    Sense cita prèvia.

RECOLLIDA ALS LOCALS I REPARTIMENT A DOMICILI
-    Es permet recollir als locals els productes adquirits per telèfon o en línia sempre que s’evitin les aglomeracions.
-    Es permet repartir a domicili preferentment per a col·lectius amb necessitats.

RESTAURACIÓ 
-    Es permet l’obertura de les terrasses a l’aire lliure amb les condicions següents:

•    Ocupació màxima del 50% de les taules 
•    Distància de 2 metres entre taules o grups de taules.
•    Màxim de 10 persones juntes en una taula (o grup de taules).
•    En cap cas es pot consumir dins del local.
•    Es considera terrassa l’espai no cobert o, si està cobert, envoltat com a màxim de dos murs o tancaments.
•    S’han de posar a disposició del públic gels hidroalcohòlics o desinfectants viricides.
•    Cal neteja i desinfecció dels equipaments de la terrassa després de l’ús de cada client, en particular taules i cadires.


ACTIVITAT CINEGÈTICA I PESCA ESPORTIVA I RECREATIVA 

-    Es permet l’activitat cinegètica en totes les seves modalitats, respectant la distància de seguretat i mesures d’higiene i prevenció. Si implica més d’un caçador, la persona responsable ha de disposar d’un pla d’actuació que detalli les mesures a adoptar.
-    Es permet la pesca esportiva i recreativa en totes les seves modalitats, respectant la distància de seguretat i les mesures d’higiene i prevenció.

OBERTURA AL PÚBLIC DELS HOTELS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS 
-    Reobertura d’hotels i allotjaments turístics tancats per l’estat d’alarma pel que fa a l’allotjament i servei de restauració i cafeteria però no de la resta de zones comunes.


Davant qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Un cop més, agrair la vostra col·laboració.


Josep Cuch
Alcalde
 

Darrera actualització: 24.05.2020 | 20:34