Avui s'obre la convocatòria dels Ajuts Individuals de Menjador pel curs 2021-2022

Dimarts, 15 de juny de 2021 a les 13:45

Com cada any el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat la convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar pel curs 2021-2022.  Aquests ajuts cobreixen de forma total (ajut del 100%) o parcial (ajut del 70%) el cost del servei a l'alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides i que es troba escolaritzat en l’etapa obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públics. L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació (6,33€/dia per aquest curs 2021-2022).   

Les famílies sol·licitants de l'alumnat empadronat a Cànoves i Samalús i escolaritzat en un centre educatiu sufragat amb fons públics, sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei, han de presentar les sol·licituds dins el termini de presentació de sol·licituds establert que s’inicia el 15 de juny i finalitza el 12 de juliol de 2021 tant telemàticament com presencialment a l’Ajuntament.  Les famílies que així ho considerin oportú poden rebre suport dels Serveis socials del municipi per a emplenar degudament la sol·licitud i resoldre els dubtes. En aquest cas caldrà demanar cita prèvia mitjançant una trucada a l’Ajuntament.  Tanmateix, es preveu la possibilitat d’admetre sol·licituds sobrevingudes un cop finalitzat el termini de presentació, si bé aquestes seran resoltes en la data que estableixi l’òrgan de govern pertinent del Consell Comarcal i no necessàriament retroactivament.

Per poder consultar l’estat de l’ajut i/o realitzar qualsevol altra gestió en relació als ajuts les persones interessades us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament o bé enviar un correu electrònic a cnsm.serveissocials@canovesisamalus.cat. També podreu consultar les resolucions al web del Consell Comarcal del Vallès Oriental una vegada publicades.

Darrera actualització: 15.06.2021 | 09:13