Cal cuidar el Castanyer Gros per promoure el turisme de la zona

Dilluns, 1 d'abril de 2019 a les 06:00

La Regidoria de Turisme proposa la signatura d’un conveni de col·laboració per gestionar l’ús públic de l’entorn de l’arbre monumental.

El Pla Especial del Parc Natural del Montseny, aprovat per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona el 26 de juliol de 1977,  té per objectiu regular l’ús públic a través d’una xarxa d’equipaments i serveis, per garantir el seu gaudi i la seva compatibilitat amb la preservació dels seus valors naturals, culturals i del paisatge.

Aquesta gestió implica desenvolupar actuacions per ordenar el trànsit i mantenir d’aquesta manera un ús social ampli, ordenat i compatible amb la conservació del medi natural, el patrimoni històric i cultural, juntament amb el desenvolupament de les activitats tradicionals pròpies de les finques públiques i privades situades dins d’aquest àmbit protegit.

Cànoves i Samalús té una part important del seu terme municipal dins d’aquest pla especial del Parc.  Per aquest motiu, el govern local considera  especialment important el fet de comptar en el municipi amb una oferta d’equipaments que garanteixi uns serveis de qualitat i alhora contribueixi a la valorització del seu medi natural, paisatgístic i històric, en termes de desenvolupament econòmic sostenible, compatible amb els objectius del parc.

El Castanyer Gros de Can Cuch, declarat arbre monumental per la Generalitat de Catalunya l’any 1988, per la seva singularitat i per la seva situació geogràfica, atrau un nombre molt elevat de visitants durant la majoria de caps de setmana de l’any.  Aquesta realitat ha comportat amb el temps problemes greus d’erosió tant a l’arbre protegit com als seus entorns.

Per tal de combatre aquest problema de deteriorament del medi i de l’arbre en qüestió, s’han executat diferents mesures de protecció i conservació al llarg dels darrers anys mitjançant acords puntuals entre la propietat i l’Administració Pública.  Malgrat tot, no ha estat suficient.  És per això que a iniciativa de la Diputació de Barcelona i amb l’acord favorable de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, s’ha arribat a un acord entre ambues Administracions i la propietat de la finca on s’ubica aquest arbre, de signar un conveni de col·laboració per seguir treballant conjuntament dins un marc de col·laboració més ampli i eficaç per la conservació del Castanyer gros i el seu entorn.

Des de la Regidoria de Turisme es considera molt important poder comptar amb aquesta eina de treball per tal de promoure el turisme de la zona i alhora preservar l’entorn.

Darrera actualització: 28.03.2019 | 17:10