Comptes bancaris vinculats sense comissions.

Dimarts, 8 de de març de 2022 a les 08:00

Si en el mes passat parlàvem de comptes bancaris de pagament bàsic sense comissions, en aquest cas expliquem l’existència dels comptes bancaris vinculats.

Ens referim a aquells comptes corrents oberts per a realitzar els pagaments d'un préstec, com la hipoteca, o rebre els interessos d'un dipòsit. La pregunta que es planteja en aquests casos és, ens pot cobrar l'entitat pel manteniment d'aquest compte? Depèn del moment en el qual es va contractar el préstec o dipòsit, donada l'entrada en vigor, des d'abril de 2012, d'una nova normativa que protegeix més el consumidor.

Així, ens trobem amb dos escenaris:

Per a aquells préstecs o dipòsits contractats abans d'abril de 2012, en els quals el consumidor estava més desprotegit, el criteri que el Banc d'Espanya ha establert és que l'entitat no pot cobrar comissions de manteniment si el compte s'utilitza exclusivament per a la gestió de la hipoteca o dipòsit, és a dir, per a realitzar els pagaments de la hipoteca o rebre els interessos del termini.

A més, es podrien atendre altres pagaments i domiciliacions relacionades amb el préstec o dipòsit, com per exemple, assegurances vinculades a hipoteca, sense que se'ns cobri la comissió. Si el compte s'utilitza per a altres fins (treure diners, pagar l'IBI o la Comunitat de Propietaris, etc.) l'entitat podria cobrar-nos la comissió corresponent.

En canvi, si el préstec o el dipòsit es va contractar després d'abril de 2012 ha canviat el criteri arran de la nova normativa, i l'entitat podrà cobrar comissions de manteniment si es compleixen uns requisits, que garanteixen major protecció al consumidor:

•      el banc ha d'informar el client que vulgui contractar un préstec o un dipòsit de l'obligació d'obrir un compte i del seu cost.

•      el cost del compte ha de ser inclòs en el càlcul de la TAE, que és la via que té el consumidor per a veure i comparar la rendibilitat del dipòsit o el cost del préstec.

•      l'entitat no pot incrementar les comissions mentre subsisteixi la hipoteca o el termini.

En definitiva, tot i que no son els casos majoritaris, si ens trobem amb aquestes situacions o en els casos de comptes bancaris de pagament 

bàsic podem assegurar que existeixen alternatives per no tenir que pagar comissions als bancs per mantenir un compte corrent.

 

Font:
OMIC – Cardedeu

Darrera actualització: 03.03.2022 | 16:32