Consells als afectats per les clàusules sòl

Diumenge, 26 de febrer de 2017 a les 06:00

Les clàusules sòl no són il·lícites, però moltes organitzacions de protecció dels drets dels consumidors consideren que aquestes pràctiques són abusives en si mateixes.

Les clàusules sòl són unes clàusules establertes en els contractes de préstec hipotecari a interès variable que preveuen que, encara que el tipus d'interès baixi per sota d'un determinat llindar establert per l’entitat bancària, la persona consumidora seguirà abonant el corresponent a aquest límit sense beneficiar-se de la baixa del tipus d’interès de referència, habitualment l'euríbor.

Són il·lícites les clàusules sòl?

El Tribunal Suprem va dictaminar que les clàusules sòl són perfectament legals, sempre que compleixin amb els requisits formals i materials de transparència i equitat entre les parts. Segons l’Alt Tribunal les causes que comporten la seva nul·litat són la manca d’informació, l’opacitat i la inexistència d'una advertència prèvia, clara i comprensible sobre les seves conseqüències. No obstant això, el Tribunal Suprem va establir la irretroactivitat d’aquestes clàusules limitant-les en el temps, en concret a maig de 2013. Aquest fet comportava que els afectats no podien reclamar les quantitats indegudament abonades amb anterioritat a aquesta data.

 

Font:
Diputació de Barcelona
Servei de Suport a les Polítiques de Consum

Darrera actualització: 27.02.2017 | 14:53