Convocatòria d’ajuts de menjador escolar per al curs 2024-25

Dijous, 9 de maig de 2024 a les 00:00

Termini de presentació de les sol·licituds: del 9 de maig al 7 de juny.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat la convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar pel curs 2024-2025. Aquests  ajuts cobreixen de forma total (100%) o parcial (70%) el cost del servei a l’alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides i que es troba escolaritzat en l’etapa obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públic.

Les famílies sol·licitants de l'alumnat empadronat a Cànoves i Samalús i escolaritzat en un centre educatiu sufragat amb fons públics, sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei, han de presentar les sol·licituds dins el termini de presentació de sol·licituds establert que s’inicia el 9 de maig i finalitza el 7 de juny de 2024 tant telemàticament com presencialment a l’Ajuntament.  

Les famílies que així ho considerin oportú poden rebre suport dels Serveis socials del municipi per a emplenar degudament la sol·licitud i resoldre els dubtes. En aquest cas caldrà demanar cita prèvia mitjançant una trucada a l’Ajuntament.  Tanmateix, es preveu la possibilitat d’admetre sol·licituds sobrevingudes un cop finalitzat el termini de presentació, si bé aquestes seran resoltes en la data que estableixi l’òrgan de govern pertinent del Consell Comarcal i no necessàriament retroactivament.

Per conèixer l’estat de l’ajut i/o realitzar qualsevol altra gestió ho podeu consultar al web del Consell Comarcal del Vallès Oriental una vegada publicades.
 

Darrera actualització: 09.05.2024 | 08:49