El CAP Cànoves reobre per donar resposta a les necessitats dels pacients crònics

Dilluns, 5 d'octubre de 2020 a les 06:00

La nova organització es posa en marxa a partir d'avui i atendrà exclusivament les visites programades.

El Consultori Local Cànoves i Samalús reobre a partir d'aquesta setmana per poder donar atenció als pacients crònics. Aquest centre es va haver de tancar amb l’arribada de la COVID-19, que va obligar a concentrar l’activitat assistencial al centre de referència, per garantir les mesures de seguretat.

Nous horaris del Consultori Local Cànoves i Samalús

 Dilluns, dimecres i divendres de 8 a 15h
 Dimarts i dijous de 13 a 20h

Només s’atendran les visites programades. Les visites no programades s’atendran al CAP Can Borràs (Cardedeu). Per a urgències, cal trucar al 061.

Com contactar amb el centre

 Enviar un missatge a través del web de programació de visites ics.gencat.cat
 A través de La Meva Salut i l’eConsulta
 Contactar amb la central de trucades: 93 326 89 01
 Trucar al centre: 93 871 02 50 (Consultori Cànoves i Samalús) 93 871 37 90 (CAP Can Borràs, a Cardedeu)

Un nou model d’atenció a la cronicitat

Tenint en compte que gairebé un 20 % dels pacients atesos a l’Atenció Primària del Vallès Oriental són crònics que necessiten algun tipus de seguiment assistencial, és clau poder donar resposta a les seves necessitats. A més, es té molt present que sovint són persones que presenten dificultats per desplaçar-se.

És per tot això que el Departament de Salut aposta per un nou enfocament que permeti reorientar els consultoris locals, com el de Cànoves i Samalús, perquè puguin actuar de manera més àgil i, alhora, garantir la seguretat dels usuaris. Així doncs, en aquest espai es començarà a atendre els pacients crònics de manera programada i es mantindrà l’atenció aguda i espontània als centres d’atenció
primària de referència.

Al Consultori Local Cànoves i Samalús també es duran a terme extraccions de sang per a analítiques, cures d’infermeria i injectables programats (com per exemple vacunes). Així mateix es donarà atenció telefònica i domiciliària. Cal tenir present que els pacients aguts es continuaran atenent, com fins ara, al seu CAP de referència o a domicili.

La nova organització representa un model de proximitat, encaminat a fer els consultoris més resolutius, i que integrin i potenciïn les noves tecnologies. En aquest marc, l’estructura professional que atendrà els pacients als consultoris que reobren a partir de la propera setmana es basa en professionals d’infermeria i administratius/assistents clínics, amb horaris d’obertura que s’adaptaran a les especificitats de cada territori i que integraran metges i metgesses quan sigui necessari.

La Primària es reforça amb el Pla d’enfortiment i transformació 

La reorientació dels consultoris locals s’emmarca en el nou Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària, posat en marxa recentment pel Govern de la Generalitat i que preveu potenciar l’AP, més enllà de la COVID-19. Compta amb una inversió de gairebé 300 milions d’euros fins al 2022, un dels pressupostos  més grans mai destinats a l’atenció primària. El pla té vol millorar l’accessibilitat i els processos, augmentar la resolució i atendre bé la cronicitat.

El pla preveu una reorganització de funcions i nous processos de treball, és a dir, un canvi de model. Això implica un increment del 17% de professionals, més de 3.800 en total, en dues vessants:

 1.400 professionals per abordar la COVID: metges i infermers, gestors Covid i equips de cribratge poblacional
 2.400 professionals d’altres disciplines per cobrir l’augment de la demanda: Treballadors socials, nutricionistes, especialistes en salut mental, auxiliars d’infermeria, administratius i la nova figura de l’assistent d’equip, que descarregarà els facultatius de tasques administratives.

El pla també preveu invertir prop de 5,5 M€ en necessitats d’inversió tecnològica, per garantir una resposta ràpida i eficient a la ciutadania, com és millorar les centraletes, més equips per fer telemedicina, millores als programaris d’aplicacions mòbils, etc.

A l’àrea Metropolitana Nord de Barcelona, l’Institut Català de la Salut (ICS) gestiona els dispositius d’atenció primària de les comarques del Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. En aquestes comarques, els serveis de l’ICS ofereixen assistència a més d'1.4000.000 persones pertanyents a 70 municipis. Els professionals que hi treballen formen un total de 64 equips d’atenció primària i 37 unitats assistencials de suport, i estan repartits en 107 centres de salut.

Al Vallès Oriental concretament l’ICS compta amb 16 equips d’atenció primària que atenen en 26 centres d’atenció primària i 10 consultoris locals.

 

Font:
​Institut Català de la Salut
Gerència Territorial Metropolitana Nord

 

Darrera actualització: 02.10.2020 | 12:22