El Govern local emprèn mesures econòmiques pel Covid-19

Dijous, 9 d'abril de 2020 a les 14:20

El Govern local ha acordat ampliar el termini de pagament d'alguns impostos municipals, perquè els contribuents disposin de més dies per efectuar el pagament i facilitar que puguin fer-lo.

A propòsit de la crisi sanitària que actualment es travessa derivada de la propagació del Covid-19 i de les necessitats que se’n generen i els seus efectes sobre el dia a dia de la ciutadania, el Govern local segueix prenent mesures per fer-hi front. 

En aquesta ocasió les mesures adoptades són de caire econòmic per tal que  els contribuents puguin respirar enmig d’aquesta aturada econòmica que afecta globalment i puguin així disposar de més temps per efectuar el pagament dels impostos i taxes municipals i facilitar-los, d’aquesta manera, que puguin fer-lo. 

Amb aquest objectiu, el Govern local ha acordat amb l’Oficina de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT)  ampliar el termini de pagament dels impostos municipals de Béns Immobles (IBI) i dels vehicles de tracció mecànica, així com de les taxes de la  gestió de residus domèstics i comercials. 

En la següent taula es disposa el nou calendari amb les dades modificades (en negreta) de l’ampliació dels terminis en voluntària del pagament dels tributs municipals per aquest exercici 2020.

CALENDARI FISCAL EXERCICI 2020

Concepte Inici voluntària Fi voluntària Domiciliat
Impost Béns Immobles Urbans (IBI) 04/05/2020 01/09/2020  
IBI ‐ 1a FRACCIÓ     01/07/2020
IBI ‐ 2a FRACCIÓ     01/09/2020
IBI ‐ 3a FRACCIÓ     02/11/2020
IBI ‐ 4a FRACCIÓ     01/12/2020
Taxa Gestió Residus Domèstics  04/05/2020 01/09/2020  
Taxa  Residus Domèstics  FRACCIÓ.1     01/09/2020
Taxa  Residus Domèstics  FRACCIÓ.2     01/12/2020
Taxa Gestió Residus Comercials 04/05/2020 01/09/2020  
Taxa  Residus Comercials FRACCIÓ.1     01/09/2020
Taxa  Residus Comercials FRACCIÓ.2     01/12/2020
Impost Vehicles Tracció Mecànica 02/03/2020 02/06/2020 02/06/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cal ser conscients que aquesta modificació excepcional del calendari fiscal s’ha ajustat al màxim, com per què aquest Ajuntament encara pugui seguir comptant amb suficients ingressos per fer front a la situació extraordinària que es viu en aquest moment i sortir-ne el més aviat possible.

Recordar que, excepcionalment, les oficines de l’ORGT romanen tancades al públic.  Per aquest motiu, es recomana als contribuents que facin els pagaments pels mitjans següents:

  • Telemàtica (www.orgt.diba.cat). També es poden presentar escrits a través del registre  telemàtic.
  • Per telèfon, trucant al número 932 029 802
Darrera actualització: 17.04.2020 | 14:40