El Govern local garanteix el servei d’ajuda a domicili

Dilluns, 24 de febrer de 2020 a les 10:10

El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, que aprova la Cartera de Serveis Socials, estableix el servei d’ajuda a domicili com prestació garantida.

L'Administració de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent.

L’objecte d’aquesta cooperació és el de facilitar la sostenibilitat i la millora dels serveis socials bàsics i l'adaptació al marc general i als objectius de la planificació general vigent en matèria de serveis socials.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental constitueix una àrea bàsica de serveis socials de la qual en formen part els municipis de la comarca menors de 20.000 habitants, com és el de Cànoves i Samalús.

El 13 d’abril de 2011, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el Reglament del servei d’ajuda a domicili del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que té per objecte la regulació del servei que presta el Consell Comarcal.

L’objecte d’aquest servei és promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, amb què es potencia la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

Existeixen dos tipus de prestacions:  El servei bàsic d’ajuda a domicili, que comprèn el servei de cura a la persona i de la llar i el servei de neteja de la llar, els serveis complementaris d’ajuda a domicili, que comprèn, entre d’altres serveis, la bugaderia externa, el servei de bany adaptat o el servei d’àpats a domicili. 

En la darrera Junta, el Govern local aprovava el contingut i la signatura dels convenis del servei d’ajuda a domicili amb els municipis de Cànoves i Samalús i els restants de menys de 20.000 habitants del Vallès Oriental.

Darrera actualització: 24.02.2020 | 09:48