El Govern local opta per concertar el servei de recollida d’animals a una Associació granollerina

Dimarts, 13 d'octubre de 2020 a les 10:00

Tal i com s’estableix en el Decret Llei 2/2008 de protecció d’animals, correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats i/o perduts. 

Segons la legislatura vigent, els municipis, han de fer-se càrrec dels animals abandonats, perduts o ensalvatgits fins que siguin recuperats, cedits o, si s’escau, sacrificats.

L’Ajuntament de Cànoves i Samalús no disposa d’instal·lacions adequades ni dels mitjans tècnics necessaris per a la prestació del servei, la recollida, inspecció i acolliment.   Per aquest motiu, i emparant-se en el que l’esmentada Llei també contempla, el Govern local ha decidit concertar  amb l’Associació Protectora d’Animals de Granollers (APAG) aquesta competència mitjançant conveni.

Amb aquest acord, l’APAG és fa responsable del  servei de recollida ordinari i del servei d’acollida i custodia dels animals.  El cost d’aquests serveis, que s’estableixen  en base el número de recollides d’animals que s’ha fet anualment, va a càrrec de l’Ajuntament.

L’Ajuntament també es compromet a mantenir actualitzat el cens d’animals de companyia, tal com estableix el DL 2/2008 mitjançant un registre únic (ANICOM) gestionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Segons aquest acord, l’APAG prestarà aquest servei fins el febrer de 2023, any dels nous comicis municipals. 

Darrera actualització: 13.10.2020 | 14:54