El Govern local pels joves desfavorits del municipi

Dilluns, 24 d'agost de 2020 a les 12:10

El Govern local es preocupa pel jovent que no treballa ni estudia ni segueix cap formació i procura per que rebin una ocupació de qualitat o formació, mitjançant un Programa de garantia jovenil.

 

El Govern de la Generalitat, promogut per la Unió Europea, va aprovar les bases per establir l’Estratègia d’Ocupació Juvenil a Catalunya l’any 2014. En aquest sentit, el mateix any s’aprovaven les bases reguladores de subvencions destinades a la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. La missió d’aquest programa ha estat garantir que el jovent de més de 16 anys i menor de 30 anys que no treballen ni estudien ni segueixen una formació, rebessin una ocupació de qualitat o una oferta formativa adient.

 El Consell Comarcal del Vallès Oriental, per la seva banda, té delegades certes competències en matèria de Joventut amb l’objectiu d’afavorir la situació i el desenvolupament de les polítiques en el territori i impulsa actuacions des de la comarca amb caràcter integral i transversal, pel que fa a les necessitats dels seus municipis.

El Programa referent d'ocupació juvenil ha permès establir unes unitats especialitzades en el territori integrades per tècnics referents que duen a terme principalment dues funcions: Intervenir en la informació, orientació i acompanyament als joves i actuar conjuntament amb els professionals dels centres educatius, de serveis socials i de salut.  

 En aquest sentit, s'ha vist que els referents d'ocupació juvenil han començat a donar atenció a les persones més joves i vulnerables, que alhora presenten problemàtiques personals i/o socials que queden fora del sistema educatiu, i que tenen baixes probabilitats de tenir accés a recursos laborals degut sobretot a la falta de formació. Per aquest motiu, la figura del referent d'ocupació juvenil esdevé una peça clau per crear vincle amb les persones joves, i per oferir una atenció de qualitat que doni resposta a les necessitats d'aquest col·lectiu.

 A més, els referents d'ocupació juvenil han actuat coordinadament amb els diferents agents del territori, com Educació, Salut, Oficines de treball, Oficines de Joventut i Serveis socials; enfocades al treball en xarxa per millorar la situació tant de persones joves concretes com de millores estructurals al territori amb la creació d'un mapa de recursos.

Vistos els resultats, des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya s'ha posat en evidència la necessitat de continuar amb la tasca d'atendre i assessorar a la població més jove i vulnerable.

Per aquest motiu, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposa i aposta per donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil i promoure també la figura del referent d'ocupació juvenil en cada territori, quins dos objectius principals serien el de treballar coordinadament amb els diferents dispositius de les administracions públiques que treballen amb les persones joves, d’una banda i, per l’altra,  donar la millor atenció a la persona jove per oferir-li els recursos més convenients tenint en compte les seves casuístiques personals i/o socials.

Amb aquesta objectiu, el Govern local ha aprovat el contingut i ha signat, una vegada més, un conveni de col·laboració juntament amb altres ajuntaments de la comarca per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil, el qual serà vetllat per una Comissió de seguiment que s’ha de crear, perquè es faci compliment de les obligacions que s’hi preveuen.

 

Darrera actualització: 24.08.2020 | 11:48