El Govern local treballa per un estudi de millora de la banda ampla pel municipi 

Dimarts, 29 d'agost de 2023 a les 00:00

La Diputació de Barcelona i Localret col·laboren per elaborar l’estudi de millora de banda ampla  a Cànoves i Samalús a sol·licitud de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

Es tracta d’un estudi per crear o millorar  la interconnexió d’equipaments municipals, la millora de la connectivitat de les empreses als polígons industrials, la millora de la connectivitat a les masies disseminades del municipi i la millora de la cobertura de telefonia mòbil en el territori.

L’ajuntament s’ha acollit aquest projecte a través del Catàleg de serveis 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023 que ha aprovat la Diputació de Barcelona i que s’encarrega d’executar el Consorci Localret, ja que la Diputació de Barcelona reconeix al Consorci Localret com l’entitat municipalista especialitzada en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, mitjançant la qual es desenvolupen projectes estratègics d’interès per a les administracions locals.

Aquest tipus d’estudi s’estructuren en 5 fases on l’Ajuntament i Localret treballen cotze a cotze per donar fita a tots els seus punts:

ESTUDI BÀSIC – És on es troba treballant actualment el Consistori.  Es tracta d’un Estudi per definir les accions a impulsar per l’ajuntament per a la millora de l’accés a la banda ampla.
Té com a objectiu avaluar la situació present i futura del municipi i el seu entorn, respecte les infraestructures, xarxes i serveis de telecomunicacions, tant públiques com privades, per tal de definir les accions que l’ajuntament pugui impulsar per tal de contribuir a la millora de l’accés a la banda ampla en el territori.

ESTUDI D’ESTRATÈGIA – Estudi per definir l’estratègia municipal de desplegament d’infraestructures i/o xarxa d’acord amb els interessos de connectivitat de l’ajuntament.
Té com a objectiu definir l’estratègia municipal de desplegament d’infraestructures i/o xarxa, posant en valor les infraestructures existents, que permeti la interconnexió dels equipaments municipals i possibiliti el desplegament massiu de dispositius per a una gestió intel·ligent del territori.

ESTUDI DE CONNECTIVITAT MASIES – Estudi per a la millora de la connectivitat de les masies disseminades del municipi.
Té com a objectiu definir una proposta de desplegament d’infraestructures de telecomunicacions, posant en valor les infraestructures existents, que faciliti dotar de connectivitat d’alta capacitat a les masies disseminades del municipi.

ESTUDI DE CONNECTIVITAT POLÍGONS INDUSTRIALS – Estudi per a la millora de la connectivitat de les empreses dels polígons industrials.
Té com a objectiu definir una proposta de desplegament d’infraestructures de telecomunicacions, posant en valor les infraestructures existents, que faciliti dotar de connectivitat d’alta capacitat a les empreses dels polígons industrials.

ESTUDIS DE COBERTURA – Estudi per determinar la cobertura real de telefonia mòbil.
Té com a objectiu determinar la cobertura real de telefonia mòbil (mitjançant mesures preses in situ) en relació als serveis mòbils de veu i de dades, per tal d’avaluar la situació present i poder definir les accions a impulsar per a la millora de la cobertura de telefonia mòbil. 

En aquest darrer punt, cal estar atents al desplegament del plans ÚNICO-Banda Ancha que es porten a terme al nostre municipi, entre altres territoris,  des del 2021.  El Programa ÚNICO - Banda Ancha es gestiona des del Ministerio  de Asuntos Económicos y Transformación Digital, mitjançant el finançament de la Unió Europea – NextGenerationEU.  La finalitat és completar la universalització de l’accés a la banda ampla ultra ràpida en tot el territori per la millora integral dels serveis digitals necessaris per a la completa transformació digital.

El Programa endegat el 2021 acabarà el seu desplegament aquest proper mes de desembre.  El Programa iniciat l’any passat agafa 15 zones més i el Programa d’enguany ja es deu haver iniciat o poc li falta.

Darrera actualització: 29.08.2023 | 09:43