El Govern local vetlla per la continuïtat de les extraescolars a l’Estelada

Dijous, 24 d'octubre de 2019 a les 20:00

Un conveni entre l’ajuntament i el centre educatiu l’Estelada permet l ́ús social de les instal·lacions del centre fora de lhorari escolar per a la realització d’activitats extraescolars.

El govern local vol que se segueixin fent diferents activitats fora de l’horari escolar de tipus educatives, culturals artístiques, esportives  o  altres  de  caràcter  social  i  que  no  suposen  obligacions  jurídiques contractuals.

Per llei es preveu que el Departament  d’Ensenyament,  els  ajuntaments  i  els  centres  públics  promoguin  l’ús social dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari escolar, per part de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats educatives, culturals artístiques, esportives o altres de caràcter social i que no suposen l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altre mena.

En aquest cas, el Departament d’Ensenyament és titular de l’escola l’Estelada que disposa de les instal·lacions susceptibles de ser cedides, com són les del gimnàs, les de les aules de ràdio, música i psicomotricitat,  les de la pista  esportiva  exterior,  les del menjador, les la biblioteca i d’altres espais que es puguin acordar entre l’Ajuntament i la direcció del centre d’ensenyament.

Per  tot  això i amb  l’objectiu  principal  de  fomentar  l’ús  social, ambdues  parts consideren  adient  la  formalització  d’aquest  conveni.  Actualment s’hi exerceix l’activitat de l’Escola de Música Municipal i els tallers d’Aeris i de Rítmica.

Darrera actualització: 24.10.2019 | 19:57