El manteniment del municipi no s'atura

Divendres, 27 de març de 2020 a les 09:10

El servei de manteniment dels espais verds municipals s’ha reduït considerablement des del moment en que es va decretar l’estat d’alarma, però es mantenen uns serveis mínims.

Durant el temps que duri la vigència de l'estat d'emergència per causa del Coronavirus,  només es duran a terme les tasques mínimes i indispensables per garantir els estats de seguretat, salubritat i higiene d'aquests espais, sempre respectant les precaucions indicades per les autoritats sanitàries.

Aquests serveis mínims s'han concretat en la sega i esbrossat de gespes i prats, per tal d’evitar plagues i malures; el control de la xarxa de reg i regs manuals per tal d’evitar avaries i mantenir vius els elements vegetals i d'altres operacions molt puntuals per tal de garantir els estats esmentats.

A Cànoves i Samalús, els treballadors de la Fundació Viver de Bell.lloc continuen fent les tasques estrictament necessàries de poda i desbrossada dels espais verds del municipi i en tot moment, aquests operaris segueixen les mesures de seguretat determinades per les administracions.

 

Darrera actualització: 27.03.2020 | 08:39