El Montseny a l’escola

Dimecres, 27 de març de 2019 a les 10:06

Un programa educatiu ben consolidat que apropa als alumnes a l'entorn natural del Montseny per observar, coneixer i respectar-lo. 

El programa “El Montseny a l’escola” és una proposta educativa que té com objectiu apropar el Parc i la Reserva de la Biosfera del Montseny a l’alumnat, per promoure la seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el coneixement de la gestió que es fa a l’espai i dels seus usos.

Aquest programa apropa el Montseny als cicles de segon, quart i sisè i també a les seves famílies, amb la finalitat de despertar el seu interès per conservar l’entorn mitjançant programes educatius.

Un altre objectiu bàsic del programa és crear un recurs educatiu útil i compatible amb el currículum escolar i contribuir al fet que els alumnes de primària coneguin el seu entorn proper, apreciïn el seu patrimoni, siguin conscients que el medi ambient és sensible a l’acció humana i perquè participin activament en la conservació i millora del Parc.

Els alumnes de l’escola l’Estelada han gaudit d’aquest programa al llarg d’aquest temps.  El programa s’estructura bàsicament en realitzar 3 sortides anuals per visitar l’entorn més immediat.  Normalment s’escauen per la tardor, la primavera i principis d’estiu per observar millor els canvis que presenta l’entorn natural, l’activitat humana dins d’aquest, així com també la flora i la fauna que es pot observar.  Aquestes sortides són guiades per monitors especialitzats i es desenvolupen unes activitats que es coordinen amb el professorat.  Són 3 sortides anuals per a cada cicle i cadascun treballa un tema determinat.  A tall d’exemple,  el segon cicle treballa el tema que engloba el títol de “El Montseny i la pagesia” en el què s’estudia la transformació que se’n deriva a conseqüència dels canvis estacionals.  El quart cicle se centra més en el tritó del Montseny, com a espècie animal invertebrada, mentre que el cicle superior s’endinsa en el tema titulat “El Montseny i els boscos” on els alumnes observen i anoten tot allò que es considera més rellevant.  Posteriorment, tot aquest material es treballa des de les aules al llarg del curs.

Per portar a terme aquest projecte, el govern local va signar un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona que es va renovant cada any.  Amb aquest, la Diputació fa una aportació anual pel desenvolupament d’aquest programa que enguany es tradueix en 4.200€.

Darrera actualització: 28.03.2019 | 17:53