El projecte BioVO estrena pàgina web

Dimecres, 13 de març de 2024 a les 00:00

A biovo.cat hi ha disponible informació detallada del projecte i del funcionament de la planta d’upgrading, així com un comptador on es pot veure en temps real la producció de biometà.

El projecte BioVO ja disposa d’una pàgina web pròpia a l’adreça biovo.cat. En aquest espai virtual, s’explica en què consisteix aquest projecte, quines són les principals parts d’aquesta planta d’upgrading o d’enriquiment -encarregada de convertir el biogàs en biometà- i com és el seu funcionament. Així mateix, disposa d’un comptador de biometà on es van actualitzant els metres cúbics d’aquest gas renovable generats i injectats a la xarxa de distribució de gas natural de Nedgia. Des de biovo.cat també es pot seguir tota l’actualitat relativa al projecte (notes de premsa, notícies, imatges i vídeos), i accedir al seu canal de la xarxa social X (@BioVO_Biometa).

El BioVO és un projecte desenvolupat conjuntament entre el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el Consorci Besòs Tordera amb l’objectiu de generar biometà, un gas renovable, a través de l’aprofitament de part del biogàs generat en els processos de tractament a la Planta de Digestió Anaeròbica i de Compostatge del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Granollers del Consorci Besòs Tordera. Per aconseguir-ho, s’ha construït una planta d’enriquiment, en uns terrenys entre ambdues instal·lacions, on es duu a terme la purificació de biogàs, mitjançant la tecnologia de membranes. La instal·lació disposa també d’un gasòmetre amb capacitat per a 1.000 m3 i un mòdul d’injecció de biometà a la xarxa de gas natural.

La proximitat entre ambdues instal·lacions i amb el punt d’injecció del biometà ha permès dur a terme aquest projecte i aprofitar al màxim els recursos generats, disminuint alhora l’empremta a l’atmosfera de carboni.

El projecte, amb un cost de 2.775.000 euros, ha rebut una subvenció d’1.012.944,76 euros per part de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER) en tractar-se d’una iniciativa que afavoreix una economia baixa en carboni i, per tant, un creixement sostenible. La resta ha anat a càrrec dels dos consorcis.

 

Font:
Consorci Besòs-Tordera
 

Darrera actualització: 07.03.2024 | 12:38