Eleccions Municipals i al Parlament Europeu del 2019

Divendres, 16 de novembre de 2018 a les 10:00

Els ciutadans de la UE poden participar a les Eleccions municipals i al Parlament Europeu del 2019 a Espanya si manifesten la seva intenció de vot abans del 30 de gener de 2019.

L’Oficina del Cens Electoral (OCE) ha enviat una comunicació a 575.072 ciutadans de la UE per facilitar-los el tràmit.

Aquells que figurin inscrits al cens electoral per haver manifestat anteriorment la seva intenció de votar a Espanya, mantenen la seva condició d’electors i no cal que emplenin una de nova, fins que sol·licitin la seva exclusió o deixin de residir a Espanya.

En l’actualitat 407.784 electors de la UE podran participar a les eleccions municipals i 324.259 a les del Parlament Europeu.

Cal tenir present que els electors de la UE al Parlament Europeu inscrits a Espanya no podran exercir el dret de sufragi a l’Estat de la seva nacionalitat.

El Regne Unit ha manifestat la seva intenció de sortir de la UE el 30 de març de 2019, l’OCE, però, cautelarment, no ha exclòs els seus ciutadans del cens electoral; no obstant això, la seva inclusió deixarà de tenir efecte en produir-se la separació.

Els ciutadans de la UE que vulguin votar, figurin enregistrats al cens electoral i no hagin manifestat, amb anterioritat, la seva voluntat d’exercir el dret de vot, hauran de fer-ho escollint si volen participar a les Municipals, a les del Parlament Europeu o ambdues.

Amb caràcter general, la manifestació de voluntat la poden fer als ajuntaments on figuren empadronats. Aquells que han rebut la comunicació hauran d'emplenar i signar la declaració formal i remetre-la a l’OCE. Per últim, aquells que disposin de NIE podran fer-ho per Internet per mitjà de la Seu electrònica de l’INE.

Els ciutadans de la UE que, tot i residir a Espanya, no figuren inscrits al padró municipal hauran de dirigir-se al seu ajuntament per empadronar-se i manifestar la seva voluntat.
 

 

Font:
Institut Nacional d'Estadística (INE)

Darrera actualització: 16.11.2018 | 18:11