Els estrangers amb TIE ja es poden donar d’alta a l’idCAT Mòbil des de casa

Dijous, 14 de maig de 2020 a les 12:40

Els estrangers amb TIE ja poden demanar idCAT Mòbil per tramitar telemàticament sol·licituds i ajuts que ofereixen la Generalitat i ajuntaments.

Els estrangers que disposen de TIE ja poden demanar idCAT Mòbil per realitzar tràmits telemàticament com tramitar la  major part de sol·licituds i ajuts que ofereixen la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments.

Fins ara només podien sol·licitar l'alta a aquest sistema d'identificació les persones que disposaven de DNI. 

D'acord amb el que determina la disposició addicional quarta de pròrroga d'un any de la vigència dels DNI caducats a partir del 14 de març del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, excepcionalment es permet obtenir idCAT Mòbil amb un DNI o TIE caducats a partir del 14 de març.

 

Font:aoc.cat: 
Els estrangers amb TIE ja es poden donar d’alta a l’idCAT Mòbil des de casa.

Darrera actualització: 14.05.2020 | 12:27