Es manté i es millora el transport públic intermunicipal

Dimarts, 1 de setembre de 2020 a les 12:00

És necessari continuar adequant la mobilitat entre els nuclis de població del municipi per la seva connexió amb Cardedeu, en especial, als seus serveis ferroviaris i els centres educatius.

Un cop exhaurida la vigència del Conveni sobre el servei de transport públic intermunicipal, l’Ajuntament de Cànoves i Samalús i l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor consideren primordial seguir donant continuïtat aquest servei mitjançant la renovació d’aquest Conveni.

Elevada la proposta al Departament de Territori i Sostenibilitat, aquest també considera necessari el manteniment i la millora del nivell de serveis que atenen Cànoves i Samalús i Sant Pere de Vilamajor i la seva connexió amb Cardedeu de manera que es permeti l’accés als serveis de transport públic des de diversos nuclis dels municipis i la seva comunicació amb la xarxa de transport ferroviari.

La comunicació entre les poblacions de Cànoves i Samalús, Sant Pere de Vilamajor i Cardedeu és atesa pel servei regular de transport públic de viatgers per carretera Barcelona - Sant Feliu de Codines amb filloles (V-6439), del qual és concessionària Empresa Sagalés, SA.

D’acord amb aquest objectiu, les parts implicades volen establir mitjançant aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera d’aquests municipis amb la seva adaptació a la demanda de transport detectada.  Al mateix temps es vol fixar un règim de finançament estable que garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir la prestació del servei en benefici de les persones usuàries.

L'Autoritat del Transport Metropolità és qui assessorarà i farà el seguiment d’aquest servei, que resta incorporat al sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona.

L'Ajuntament de Cànoves i Samalús, l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i el Departament de Territori i Sostenibilitat, per la seva banda, es comprometen a finançar el servei regular de transport públic establert en aquest Conveni.

 

Darrera actualització: 26.08.2020 | 13:54