Govern obert, transparent i participatiu: Pressupostos participatius

Dilluns, 23 de setembre de 2019 a les 06:00

L’Ajuntament convida un any més a la ciutadania per la seva participació en els pressupostos participatius que el Govern local ha aprovat per l’any 2020.

La iniciativa dels pressupostos participatius és un pas endavant en la tasca desenvolupada per l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en la línia de crear un govern obert, transparent i participatiu.

En el context de Catalunya i, concretament, la comarca del Vallès Oriental, la participació ciutadana ha arrelat fortament i els Pressupostos participatius compten amb nombrosos casos d’èxit, que serveixen de model i estímul per al nostre municipi.

Amb aquesta iniciativa el Govern local començava ja a principis de la passada legislatura un projecte innovador i ambiciós en l’àmbit de la participació ciutadana: Un pressupost en el qual els ciutadans i les ciutadanes poden debatre i decidir com invertir part de la partida d’inversions del pressupost municipal.  

El pressupost municipal és l’eina més important de què disposa l’Ajuntament per a donar resposta a les necessitats del municipi i de la seva ciutadania. La partida d’inversions permet desenvolupar actuacions de poble que poden incidir sobre l’espai públic, l’urbanisme,  equipaments o la mobilitat.

L’objectiu principal dels Pressupostos participatius és implicar a la ciutadania en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics, mitjançant un sistema reglat i ordenat de participació.  D’aquesta manera, també es fomenta la participació mitjançant un procés que és inclusiu i que arriba a tota la ciutadania, formi part d’associacions municipals o no.  També permet conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu a efectes de prioritzar-les i planifica la despesa municipal que es mira d’ajustar a les prioritats ciutadanes.

Els projectes a proposar han de tenir una visió col·lectiva i han de generar un impacte al conjunt del municipi. Aquestes han de complir, concretament,  les condicions següents:

1. Tenir visió de municipi i generar impacte al conjunt del poble.

2. Donar resposta a una necessitat concreta i objectivable.

3. Fer referència a àmbits i temes de competència municipal i ser coherents amb els valors i plans municipals aprovats.

4. Ser plausibles tècnica i jurídicament i el màxim de viables econòmicament.

5. Ser considerada una inversió municipal i tenir principi i final.

La ciutadania que vulgui participar pot presentar les seves propostes a l’ajuntament presencial o telemàticament a títol individual o a nivell d’associació municipal, com ja s’ha esmentat.  Una Comissió Mixta de Pressupostos Participatius, formada per un representat de cada entitat municipal legalment constituïda i un representat de cada grup polític municipal, gestionarà les propostes per seleccionar les que elevaran a la Junta de Govern Local, perquè es defineixin mitjançant acord les propostes sorgides d’aquesta Comissió.  Les propostes aprovades es portaran aleshores a votació per part de tota la ciutadania, en el marc d’una Assemblea Ciutadana. 

El Govern local ha dotat el pressupost en  10.000 euros per l’any 2020, i  ha fixat el termini de presentació de propostes entre el 23 de setembre i l’11 d’octubre de 2019, ambdues dates incloses. 

Darrera actualització: 20.09.2019 | 14:10