I tu, com invertiries 15.000€ pel municipi? 

Dimarts, 19 de setembre de 2023 a les 00:00

L’Ajuntament de Cànoves i Samalús continua oferint a la ciutadania la possibilitat de participar als Pressupostos Participatius.


El municipi de Cànoves i Samalús compta amb una ciutadania capacitada per la presa de decisions de manera col·lectiva i amb plena capacitat per organitzar-se i intervenir en la presa de decisions del municipi.
La iniciativa dels pressupostos participatius és un pas endavant en la tasca desenvolupada per part de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en la línia de crear un govern obert, transparent i participatiu.
En darrer terme, cal tenir en compte que en el context de Catalunya i, concretament, la comarca del Vallès Oriental la participació ciutadana ha arrelat fortament i els Pressupostos participatius compten amb nombrosos casos d’èxit, que serveixen de model i estímul per al nostre municipi.
L’Ajuntament de Cànoves i Samalús continua amb aquest projecte ambiciós en l’àmbit de la participació ciutadana: un pressupost en el qual els ciutadans i ciutadanes podran debatre i decidir el destí de quinze mil (15.000.-) euros de la partida d’inversions del pressupost municipal per l’any 2024.
El pressupost municipal és l’eina més important que disposa l’Ajuntament per a donar resposta a les necessitats del municipi i de la seva ciutadania. La partida d’inversions permet desenvolupar actuacions de poble que poden incidir sobre l’espai públic, l’urbanisme, equipaments o la mobilitat.
L’objectiu principal dels Pressupostos participatius és implicar a la ciutadania en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics, mitjançant un sistema reglat i ordenat de participació.
a)    Fomentar la participació mitjançant un procés que sigui inclusiu i que arribi a tota la ciutadania, formi part d’associacions municipals o no.
b)    Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu a efectes de prioritzar-les.
c)    Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.

Les propostes es poden presentar a partir del dilluns 25 de setembre i fins el diumenge 22 d'octubre.

Darrera actualització: 19.09.2023 | 11:09