La població d’origen estranger representa el 10,2%, el percentatge més baix de de les comarques catalanes

Dijous, 7 de març de 2024 a les 00:00

La població estrangera resident al Vallès Oriental és de 42.310 persones a 1 de gener del 2023, xifra que representa el 10,02% de la població de la comarca, percentatge inferior al de Catalunya (17,24%) i al de l’àmbit metropolità (16,81%).

L’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal una Nota Informativa amb l’anàlisi de les dades oficials de població estrangera del Cens de Població i Habitatges 2023, que ofereix informació sobre la població estrangera resident a Catalunya, comarques i municipis segons la seva nacionalitat. A l’hora, les dades de l’Idescat també recullen l’estadística d’adquisicions de nacionalitat espanyola de residents de l’INE.

Les darreres dades publicades del Cens de Població i Habitatges, referenciades a l’any 2023, mostren un creixement generalitzat de la població d’origen estranger a totes les comarques catalanes.

El nombre d’estrangers ha crescut al voltant del 10% a la comarca; en concret, durant 2023 resideixen 3.919 estrangers més, un percentatge de creixement idèntic al del conjunt català i un xic superior al registrat al conjunt metropolità

D'altra banda, l'evolució del creixement dels increments de població d'origen estranger, tant a la comarca com a Catalunya, han registrat en els darrers vint anys una evolució similar, amb uns increments elevats a principis de la dècada del 2000 que es van mantenir els primers 4-5 anys de la dècada, arribant a màxims històrics de descens entre els anys 2010-2015.

La pandèmia de l’any 2020 també va suposar un punt d’inflexió, i amb les dades del 2022 i 2023 es veu un repunt de les taxes de creixement de la població migrant d’origen estranger.

Pel que fa a la distribució per sexes, es veuen diferències significatives entre població d’origen estranger i població d’origen autòcton. Així, mentre que entre la població d’origen català i/o espanyol la proporció és molt similar (49,8% homes i 50,1% dones), si es posa el focus en la població estrangera, s’observa que aquesta distribució és menys homogènia: el 52% de la població és masculina i el 48% restant és femenina%. Aquesta diferència en la distribució per sexes encara es fa més evident si es creua per edats; així, entre la població de 20 a 24 o de 44 a 49 anys, els homes són 6 de cada 10 persones estrangeres.

Pel que fa al nombre d’habitants estrangers segons el continent de procedència, aquesta variable no ha canviat massa en els darrers anys. Així, l'any 2023 la població d’origen africà segueix sent la més nombrosa, amb gairebé un 34,9% (redueix el percentatge respecte anys anteriors), i la segona més nombrosa la població d’Amèrica del Sud amb un 24,1% (creix en gairebé 3 pp respecte l’any anterior, i el mateix passa al conjunt de Catalunya).

El tercer lloc l’ocupa la població de la resta de la Unió Europea amb un 16,8%. Proporcionalment la xifra de persones procedents d’Amèrica Nord i Central creix respecte el període anterior (se situa en el 7,7%) així com al procedent de la resta d’Europa (en anys anteriors suposava el 6,3%), i destaca en aquest sentit la variació de la població que arriba de la resta d’Europa (creix un 34%, en bona part derivada de l’increment de població de persones procedents d’Ucraïna).

Pel que fa a la nacionalitat, hi ha una alta heterogeneïtat entre les persones estrangeres residents al Vallès Oriental; de fet, hi ha més de 80 nacionalitats diferents entre les 42.310 persones estrangeres i, al conjunt de Catalunya, més de 170.

Tot i això, és entre les cinc primeres nacionalitats d'origen on es concentra bona part de la població d'origen estranger: la comunitat marroquina és la que té més presència en tota la comarca: són 9.134 persones i representen 1 de cada 4 persones d’origen estranger de la comarca.

En segon lloc en valors absoluts, hi ha els residents procedents del Senegal (2.713) que representen el 6,4% del total de la població estrangera. En tercera posició, els estrangers procedents de Romania, amb 2.394 persones i amb un pes del 5,66% respecte al total, i la proporció de població procedent de Colòmbia creix i se situa en el quart país d’origen de la població estrangera: més del 5% del conjunt d’immigrants estrangers tenen aquesta procedència i Xina concentra el 4,18%.

La resta de països que registren més de 1.000 habitants de la mateixa nacionalitat són: Itàlia (3,93%), Ucraïna (3,45%), Paraguai (3,35%), Hondures (3,25%), Bolívia (3,06%)Pakistan (2,91%), Veneçuela (2,78&), Gàmbia (2,58%) i Equador (2,44%).. Respecte al conjunt català, cal destacar que les persones procedents del Senegal, Malí i Gàmbia proporcionalment són més població a la comarca que al conjunt català.

Des d'una perspectiva municipal s’observa que Canovelles segueix sent el municipi amb més població d'origen estranger (19,4%), seguit de Granollers (14,77%), Mollet del Vallès (12,8%) i la Llagosta (12,41%). Cal destacar també la proporció de població estrangera d’un municipi petit com Tagamanent, amb un pes de més del 12% de població amb nacionalitat no espanyola.

Els municipis amb un percentatge inferior d'estrangers són Santa Maria de Martorelles (2,27%), Lliçà d'Amunt (3,53%) i Lliçà de Vall (3,94%).

 

Font: 
Consell Comarcal del Vallès Oriental

Darrera actualització: 05.03.2024 | 09:03