L’Ajuntament manté el servei de Bibliobús 4 anys més

Dimecres, 9 de desembre de 2020 a les 12:45

La voluntat del Govern local és mantenir el servei de bibliobús mentre el municipi no disposi de biblioteca estable.

El sistema bibliotecari de Catalunya estableixen que la biblioteca pública és un servei de prestació obligatòria en els municipis de més de 5.000 habitants. El Mapa de Lectura Pública de Catalunya i per Llei,  també es preveu per aquells municipis que no disposin de servei estàtic, l’accés a la lectura pública mitjançant el servei de bibliobús.

La Diputació de Barcelona té la competència per gestionar la coordinació dels serveis bibliotecaris municipals per garantir-ne la prestació integral.  La Diputació coincideix amb el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, en considerar el servei de Bibliobús adient per als municipis d’entre 300 i 3.000 habitants.  En aquest sentit, per acord de la Junta de Govern de data 12 de juliol de 2012 es van aprovar les directrius generals en relació a l’assistència i cooperació tècnica de la Diputació de Barcelona a la prestació del servei de lectura mitjançant el servei de bibliobús.  

La voluntat de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús és continuar mantenint el servei de bibliobús mentre el municipi no disposi de biblioteca estable, pel que ambdues administracions han procedit a signar un nou conveni de col·laboració pel manteniment d’aquest servei al municipi. 

 El Bibliobús Montnegre doncs, es continuarà instal·lant al recinte de les escoles, segons el calendari que té establert, durant els propers 4 anys.

Darrera actualització: 09.12.2020 | 12:34