Nova acreditació per les entitats i les organitzacions mediadores de consum

Dilluns, 23 de desembre de 2019 a les 06:15

El Consell Executiu ha aprovat el Decret que modifica l’anterior regulació del procediment de mediació de les relacions de consum a Catalunya, per adequar-se a la regulació europea.

L’Agència Catalana del Consum (ACC), acreditarà les entitats i els organismes que realitzen mediacions de consum, per tal que puguin ser incorporats a la llista única de la Comissió Europea.

Les mediacions de consum, juntament amb els arbitratges, són procediments de resolució extrajudicial de conflictes de consum, alternatives a la via judicial, més àgils i econòmics  per al consumidor.  Amb aquesta nova regulació, la normativa catalana s’adequa a la regulació europea, es prestigia el procediment de mediació i es garanteixen els coneixements i nivells formatius dels professionals que els realitzen.

La mediació és un procediment voluntari de resolució extrajudicial de conflictes mitjançant el qual els consumidors i els empresaris promouen l’obtenció d’una solució consensuada a un conflicte, amb la intervenció d’una persona mediadora que actua de manera imparcial, experta i neutral.

El marc normatiu existent fins ara a Catalunya era el Decret 98/2014. El nou Decret incorpora la possibilitat que les entitats mediadores puguin disposar d’una acreditació a nivell europeu. Es tracta d’una mesura voluntària, orientada a prestigiar i reconèixer a nivell europeu aquelles entitats mediadores de consum que optin per acreditar-se.

Així mateix, el nou Decret estableix les competències i coneixements que han de tenir les persones mediadores en matèria de consum amb l’objectiu d’unificar criteris dels procediments de mediació que es fan arreu del territori de Catalunya amb independència de l’organisme públic o privat que els realitzi.

Una altra de les novetats és que la mediació de consum serà sempre gratuïta per als consumidors i només podrà exigir-se un preu a l’empresa.

El Decret també escurça els terminis del procediment de mediació de consum, per tal de dotar de major agilitat i eficiència els processos de mediació.

 

Font:
Agència Catalana del Consum

Darrera actualització: 18.12.2019 | 14:18