Obres a la carretera BV-5151 de Corró d’Amunt

Divendres, 26 de gener de 2024 a les 00:00

Aquestes obres afectaran totalment el pas de vehicles per aquesta carretera durant 5 mesos, aproximadament, pel que es planteja un pas provisional alternatiu.

Des de l’Oficina tècnica de Mobilitat i seguretat viària de la Gerència d’Infraestructures viàries i mobilitat de la Diputació de Barcelona, com a titulars de la carretera BV-5151, s’ha redactat el projecte executiu  “Plataforma única a la travessera de la BV-5151 entre els punts quilomètrics 5+550 i PK 5+820 al nucli de Corró d’Amunt del TM Les Franqueses del Vallès”, i en breu (al mes de febrer de 2024), està previst l’inici de les obres.

Per les característiques del tram de la BV-5151 al nucli de Corró d’Amunt, es tracta d’un tram molt estret, per poder executar les obres amb seguretat, es planteja fer un tall total de la circulació. El termini estimat de les obres és de 5 mesos.

Tot i que les obres són pròpiament al terme de Les Franqueses, la BV-515 és una de les vies de comunicació de Cànoves i Samalús pel que cal informar a la seva ciutadania de l’afectació de mobilitat per les obres.

Des de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, s’encarregaran de contactar amb l'empresa Sagalés per coordinar l’afectació a la línia de transport interurbà.

En els propers dies, s’acabarà de definir la data exacte d’inici d’obres, el que es comunicarà degudament.

El tram de la BV-5151 entre el PK 5+550 i el PK 5+820, travessa longitudinalment el nucli de Corró d’Amunt, unint el nucli de Corró d’Avall amb el municipi de Cànoves i Samalús. La trama urbana de Corró d’Amunt està formada per edificacions de baixa intensitat que es disposen a banda i banda de la carretera BV-5151, essent aquesta la via principal del nucli. En aquesta s’hi troben els equipaments municipals i algunes activitats terciàries de restauració.

Actualment, en el punt central de la carretera, es produeix un estrenyiment de l'espai entre façanes, que provoca que per mantenir l'amplada de la carretera, la vorera del marge esquerre sigui ínfima i la del marge dret inexistent.

La velocitat dels vehicles de pas, i la manca d'elements que prioritzin el creuament dels vianants, dificulten la mobilitat transversal dels vianants al centre del nucli.

Per aquest motiu, l’objectiu d’aquesta actuació es basa en la transformació de la secció actual d’aquest tram de carretera, per tal de solucionar la discontinuïtat existent de l'itinerari de vianants, millorar les condicions de seguretat de vehicles i vianants, facilitar la permeabilitat transversal de la via i millorar les condicions de qualitat urbana de l'entorn.

Per tal d’aconseguir la integració de la carretera a l’entramat urbà i millorar les condicions actuals de l’itinerari de vianants i la permeabilitat transversal d’aquest tram de la via, es preveuen les següents actuacions:

 La principal proposta d‘actuació consisteix en l’execució d’una plataforma única elevada com a element de pacificació per reduir la velocitat dels vehicles i facilitar el creuament en bones condicions de seguretat i accessibilitat dels vianants.

 Alhora es proposa un pas alternatiu en el punt estret, per tal de poder crear un espai segur de pas pels vianants.

 La proposta també inclou la millora de les parades de transport públic existents, la millora del verd urbà i la millora d’algunes de les xarxes de serveis bàsics principals.

 

Font:
Oficina tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària

Darrera actualització: 17.01.2024 | 12:02