Pràcticum Odisseu

Dijous, 30 de març de 2023 a les 11:00

Si ets un estudiant universitari i vols realitzar pràctiques en territoris rurals participa als Ajuts al Pràcticum Odisseu!

Odisseu és un projecte promogut per la Generalitat de Catalunya que vol incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a empreses i entitats situades en municipis rurals amb l’objectiu de promoure el retorn i l’establiment d’aquests joves a les zones rurals.

La proposta està adreçada a empreses i institucions situades en municipis rurals que puguin oferir aquests llocs de pràctiques  i està pensada per a estudiants universitaris de grau que hagin superat almenys el 50% dels crèdits o estudiants de Màster Oficial.

Les pràctiques s’han de realitzar durant el curs acadèmic vigent un mínim de 300 hores i, en qualsevol cas, cal fer-les abans del 15 de setembre.  La remuneració de pràctiques que es percep ha de ser mínim de 7€/hora (bruts).

Els estudiants poden enviar les seves candidatures al programa fins el 19 d’abril.
Per tal de participa-hi, els estudiants hauran de seguir els següents passos:
 
1.    Comprovar si es compleixen els requisits per participar al programa
2.    En cas de complir-los, enviar les candidatures (màxim 3) seguint els passos que s’indiquen aquí.
       ATENCIÓ! És molt important adjuntar tots els documents que es demanen. Les candidatures que no vagin acompanyades d’una còpia actualitzada de l’expedient acadèmic (dels estudis en curs) no                 seran acceptades pel programa.
3.    Quan s’acabi el període esmentat, les  candidatures seran enviades a les empreses, per tal que seleccionin el/la candidat/a que prefereixin).

 

Font:
Generalitat de Catalunya

Darrera actualització: 27.03.2023 | 12:08