Un Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere per Cànoves i Samalús

Divendres, 17 de febrer de 2017 a les 08:00

Un Pla constitueix un conjunt ordenat d'objectius i mesures que permeten millorar i equilibrar la situació de dones i homes dins una organització. 

L’Equip de Govern va proposar en la sessió plenària del passat mes de novembre l’adhesió al Pla Comarcal d’igualtat de Gènere que facilita el Consell Comarcal del Vallès Oriental, dins de l’àmbit de les seves competències.

La proposta, acceptada per unanimitat, va permetre a  l’Equip de Govern  designar a un professional referent per tractar aquestes temàtiques que recau en la figura de la treballadora social de l’Ajuntament,  Sra. Anna Batlles Oliveras.

Un Pla d'Igualtat és un instrument cabdal per la planificació i implementació de les polítiques públiques amb l’objectiu de donar  solució a les desigualtats i discriminacions existents per raó de gènere en totes les esferes, públiques i privades.  També es persegueix que totes les polítiques siguin formulades, executades i avaluades amb perspectiva de gènere.

Aquests plans són concebuts com una eina de treball transversal que incorporen diverses àrees del Consistori, sinó totes,  per tal d'introduir el principi d'igualtat en totes les actuacions municipals i incidir en diferents àmbits de la societat i de la vida de les persones. Aquest plantejament requereix de l'adquisició de compromisos polítics i també de la sensibilitat, la voluntat i la implicació de tot el personal municipal, així com de la participació de la ciutadania.

Darrera actualització: 16.02.2017 | 18:44