Municipals 2019: Exposició pública

Dijous, 11 d'abril de 2019 a les 00:00

Entre el 8 i el 15 d’abril l'ajuntament té obert un servei de consulta del cens vigent per a les Eleccions municipals i al Parlament Europeu de 26 de maig

Els electors residents a l’estranger podran consultar-les durant aquest termini als consolats.

També està disponible a la Seu Electrònica de l’INE un servei de consulta de les dades d’inscripció al cens electoral i de la mesa i direcció del local electoral, prèvia acreditació de la identitat de l’elector amb certificat electrònic reconegut (DNI electrònic, entre d’altres).

Durant aquest període, qualsevol personal pot presentar reclamacions sobre les seves dades censals als ajuntaments, consolats o directament a les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral que seran resoltes i notificades als interessats durant els tres dies següents. Qui no estigui conforme amb la resolució adoptada, pot interposar recurs davant el jutge del contenciós-administratiu en un termini de cinc dies a partir de la seva notificació.
 

Darrera actualització: 11.04.2019 | 17:11