Celebració d'una Sessió plenària extraodinària urgent

Dimarts, 24 d'octubre de 2017 a les 06:05

D’acord amb el que disposa l’article 36.1 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i demés Disposicions complementàries i concordants, s’obre convocatòria de la SESSIÓ EXTRORDINÀRIA URGENT.

Aquesta se celebrarà en aquest Ajuntament demà dimecres 25 d’octubre, a les 20,00 hores, a la Casa de la Vila, amb la finalitat de tractar els assumptes que figuren en l’Ordre del Dia que s’especifica.

 

L’Alcalde,
Josep Cuch i Codina

 

 

ORDRE DEL DIA

1- Proposta de declarar la urgència del Plenari.

2- Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.

Darrera actualització: 23.10.2017 | 14:58