El teu Ajuntament online

Dissabte, 11 de febrer de 2017 a les 11:00

Diputació de Barcelona a instància del Govern Municipal de NIU a proporcionat gratuïtament el disseny d'un nou web municipal més modern, interactiu i atractiu.

Una de les línies en què l’Equip de Govern ha destinat els seus esforços és amb la renovació del web municipal. 

S'ha volgut fer un salt qualitatiu que apunta vers el web 2.0.  A més a més, el disseny d'aquest nou web és més modern i atractiu i l’estructuració dels continguts més àgil i organitzada.

Un dels objectius bàsics que s'han fixat  és que el web esdevingui un referent informatiu local respecte actuacions de qualsevol tipus realitzades per l’ajuntament i que també convida a les entitats i associacions locals a informar sobre les activitats que organitzen.  Una informació que romandrà a l’abast de qualsevol persona que tingui uns mínims de coneixements ofimàtics, gràcies a la facilitat de navegació de què disposa així com també per la bona organització dels continguts.  El ciutadà pot cercar qualsevol temàtica dins el web. 

Una altre dels objectius, és que el web és ara  Seu  electrònica de l’ajuntament que la converteix en una bona eina de gestió al servei de l’Atenció Ciutadana.  Aquesta Seu electrònica acredita la identitat de l’ajuntament i permet establir comunicacions segures amb la ciutadania, perquè aquesta pugui gestionar alguns serveis online que l’ajuntament té a disposició i complir, alhora, amb l’acord que es desprèn de la Llei 11/2007 d’Accés Electrònic del Ciutadans als serveis públics.  L'Ajuntament de Cànoves i Samalús per fi online! 

Lògicament, els continguts d’aquest web també estan enllaçats a les xarxes socials de cerca i posicionament de continguts web tipus Facebook, Wikio, Delicious, etc.

En definitiva, aquest web dóna a l’ajuntament una eina de transparència i d’interacció amb la ciutadania que fa d’aquest un Ajuntament més proper, més útil i amb la confiança que necessita la ciutadania.  

Darrera actualització: 13.02.2017 | 08:20