Col·locació de plaques solars fotovoltaiques en cobertes en sòl urbà.

Instal·lació de panells solars a la coberta de les edificacions, sense superar el metre d'alçada en el cas de coberta plana o quan els captadors i els panells estiguin adossats en paral·lel a la coberta en el cas que sigui inclinada, en sòl urbà.

Cal adjuntar la tota la documentació requerida mitjançant una instància-e.

Darrera actualització: 08.11.2023 | 10:35