Forn ibèric de Cànoves

Forn de la Servera o Forn de Pega.  Al no tractar-se d'un forn de pega sinó ceràmic escau millor utilitzar el primer nom per desfer confusions sobre el seu ús.

Aquest forn són les restes d'un forn ceràmic, atribuït a època ibero-romana. Es conserva bona part de la graella així com més de la meitat de la cambra de combustió, mancant-ne tant el corredor d'accés a la cambra com la volta de la part destinada a encabir-hi les peces.  L'estructura està excavada al vessant d'un turó per tal d'aprofitar el pendent per encabir-hi la cambra de combustió. La graella conservada presenta una forma rectangular de 207 x 130 cm.  El seu gruix és de 62 cm i presenta un aspecte dur degut a la rubefacció.  La graella està formada per un conjunt de 14 fumeroles, 2 de les quals parcialment conservades en bona part, de mides i orientacions diverses, com el pilar de sustentació que permet l'aprofitament de l'espai. La cambra de foc, també de forma rectangular (240 x 195 cm.), presenta un pilar central de forma rodona, d'un diàmetre aproximat de 50 cm. El forn segueix una orientació NW-SE, amb la boca de la cambra orientada al sud-est.

L’ubicació d’aquest forn és propera a un torrent, com és habitual en aquest tipus d'estructures.

 

Font: 
Pere Comas (historiador i geògraf)

Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 19.04.2017 | 12:00