Nova expedició de DNI a Cànoves

Dijous, 14 de març de 2024 a les 00:00

Els propers dies 6 i 8 de maig torna la unitat mòbil d’expedició i renovació dels Documents Nacionals d’Identitat (DNI).

Per realitzar aquest tràmit cal venir aquests dos dies alternatius per finalitzar l'expedició o renovació d'aquest document, ja que el primer dia s’agafa tota la documentació necessària i dades personals per preparar el document i el segon dia és per signar i recollir-lo.

Una brigada mòbil de la Policia Nacional Española s’ubicarà a la Sala de Plens de l’ajuntament de 9 a 13h per gestionar les expedicions i renovacions del Document Nacional d'Identitat a tots els veïns de Cànoves i Samalús que ho sol·licitin. El DNI que s’expedeix té un cost d’12€.

Per poder renovar o adquirir per primera vegada el Document Nacional d’Identitat cal concertar hora prèviament al telèfon de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) - 938 710 018 - o bé per correu-e.

Recordem la documentació que cal aportar en els diferents casos que a continuació detallem:
 

Renovació per sostracció o pèrdua:

- 2 fotografies recents (a color i amb el fons en blanc).

- Imprès D-60 1, complimentat, que es facilitarà per l’Equip Mòbil.

Renovació per canvi de domicili: (gestió gratuïta)

- 1 fotografia recent (en color, amb el fons blanc).

- DNI anterior.

- Certificat o volant d'empadronament. Validesa de tres mesos des de la seva expedició.

- Pels residents al' estranger, certificat acreditatiu de residència expedit pel consulat espanyol a on estigui inscrit.


Recordem que tots els espanyols majors de 14 anys residents a Espanya estan obligats a obtenir el DNI, i els de la mateixa edat que, residint a l'estranger es traslladin a Espanya per temps no inferior a sis mesos (Art. 2.1, RD. 1553/2005, de 23 de desembre).

Podran obtenir el DNI tots els espanyols des del seu naixement fins després d'haver fet els 70 anys que, per aquests darrers, se’ls expedirà el document amb caràcter permanent.

Quan hagin variat les dades que es recullen al document (canvi de sexe, de domicili, etc.) s’hauran d'aportar els documents justificatius de les variacions admeses.

Altres punts per obtenir el DNI

Darrera actualització: 14.03.2024 | 09:55