Oferta Pública

PROCEDIMENTS OBERTS

____________________________________________________________________________________________________________________

Sense procediments

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCEDIMENTS TANCATS

Convocatòria per a la provisió d'una plaça de tècnic administratiu comptable de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús (18/05/2021)

Convocatòria tancada.


HISTÒRIC:

EDICTE sobre el Decret d’Alcaldia de nomenament de funcionari de carrera en pràctiques segons la proposta efectuada pel Tribunal de selecció en el marc de la convocatòria per a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça de tècnic administratiu

L'acta de l'edicte és de 12 de maig de 2021.

Només restarà pendent l'acta de presa de possessió de la persona proposada pel Tribunal de selecció.

Resultats valoració de mèrits, entrevistes, proposta de nomenament i creació de borsa de treball del procés selectiu per a la provisió en règim de funcionari/ària de carrera d'un tècnic/a administratiu comptable.

L'acta és de data 30 d'abril de 2021.

Només restarà pendent l'acta de presa de possessió de la persona proposada pel Tribunal de selecció, un cop s'hagi dictat la resolució d'Alcaldia pertinent. 

Convocatòria de l'entrevista prevista pel 30/04/2021

Resultats de la 2a i 3a prova del procés selectiu de tècnic/a administratiu comptable

L'acta és de data 26 d'abril de 2021.

Resta pendent l'acta de valoració de mèrits i la convocatòria a l'entrevista als candidats que han superat la fase d'oposició.

Resultats de la 1a prova del procés selectiu de tècnic/a administratiu comptable (16/04/2021)

Llista definitiu d'admesos i exclosos
La convocatòria dels aspirants admesos definitivament  per la realització del primer exercici de coneixements de llengua catalana es fixa el proper 16 d’abril de 2021 a les 9.00h del matí, a les oficines de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús. 

Esmena d'errors materials en referència l'any

Llista provisional admesos i exclosos
Termini: del 22 de març al 6 d'abril de 2021
La convocatòria dels aspirants admesos definitivament a la realització de les proves de la fase oposició es fixa el proper 23 d’abril de 2021

Termini per presentar les sol·licituds: del 18 de febrer  fins al 9 de març de 2021

Documentació:

Anunci del BOP que conté les Bases del procés selectiu

Anunci en el DOGC

Model I

Model II

Nota informativa: La sol·licitud de participació s'han de presentar amb el Model II

Presentació de documentació telemàticament (instància genèrica)

Presentació de documentació presencial:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i també dijous tarda de 16 a 20 hores.

Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de vigilant municipal. (25/03/2019)

Bases del concurs per a la contractació d'una plaça d'integrador/a social (29/04/2019)

Selecció d’una plaça d’integrador/a social per a la realització del projecte de suport a la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús

Resultats de les proves selectives (15/05/2019)

 

Històric:

Llistat dels admesos a les proves selectives

Les proves començaran el dia 13 de maig

Anunci al BOP

Annex 1

Annex 2

El termini de presentació d'instàncies acaba el proper dilluns dia 6 de maig.

Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça d'operari de manteniment. (25/03/2019)

Procés selectiu per a la cobertura d'un lloc de treball laboral d'auxiliar administratiu. (26/03/2019)

Darrera actualització: 19.05.2021 | 12:21
Darrera actualització: 19.05.2021 | 12:21