El Consumidor també protegit a Europa

Divendres, 17 de gener de 2020 a les 14:00

Avui entra en funcionament la nova Xarxa Europea de Cooperació per a la Protecció dels Consumidors (Xarxa CPC).

La nova Xarxa Europea de Cooperació per a la Protecció dels Consumidors (Xarxa CPC) està regulada pel Reglament (UE) 2017/2394 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2017, sobre la cooperació entre les autoritats nacionals responsables de l’aplicació de la legislació en matèria de protecció dels consumidors.

Aquest Reglament deroga el Reglament (CE) núm 2006/2004, i permetrà sancionar les conductes infractores quan aquestes s’haguin comès dins de l’espai europeu i l’empresa i la persona consumidora es trobin en diferents països. 

L'article primer d'aquest Reglament estableix les condicions en què les autoritats competents, que hagin estat designades pels seus estats membres com a responsables de l’aplicació de la legislació de la Unió que protegeix els interessos de les persones consumidores, cooperaran  i coordinaran accions entre sí i amb la Comissió per a fer complir aquesta legislació i garantir el bon funcionament del mercat interior, i per millorar la protecció dels interessos econòmics de les persones consumidores.

 

Font:
Diputació de Barcelona 

Darrera actualització: 16.01.2020 | 17:39