La Rectoria en la fase final de la primera volta

Dijous, 24 de desembre de 2020 a les 12:00

Es vol que la Rectoria sigui un centre social flexible, tot i que es pugui reservar algun espai per algun servei municipal, aclaria l’Alcalde  Josep Cuch en la darrera reunió del procés participatiu de la Rectoria.

Divendres passat al vespre tenia lloc, telemàticament, la darrera reunió per conèixer els resultats de la feina feta fins ara sobre les preferències de la ciutadania del què es vol que sigui la Rectoria.  La reunió vas er conduïda per dos representants de l’entitat gestora *Estel, en Marc i la Konstantina.

La reunió s’encetava amb un preàmbul genèric sobre Cànoves i Samalús i els serveis existents, passant per les directrius del propòsit del projecte participatiu, estadística poblacional, etc.  Tot seguit s’entrava més en detall de l’activitat i vitalitat urbana i s’explicava com s’estan utilitzant actualment els espais socials del municipi, amb quina freqüència, etc.  del que se’n desprèn que fa falta  un espai programable i flexible per a totes les entitats i col·lectius del municipi. 

Entrant més en matèria, en Marc i la Konstantina explicaven la metodologia del procés participatiu que s’ha basat en la metodologia IAP (Investigació-Acció Participativa) per recollir el màxim de perspectives intergeneracionals i obtenir així un resultat més inclusiu.  També mostraven la seva satisfacció per la bona representació de diferents perfils que han participat en el procés, tenint en compte la situació pandèmica que patim, tot  i que també remarcaven en la necessitat de seguir treballant per afegir encara més gent i fer més gran el consens.

La transformació de la Rectoria com a generador de vida social vol reforçar la identitat local.  Vol generar un punt de trobada intergeneracional de la ciutadania que sigui inclusiu.  També vol democratitzar l’accés als recursos municipals i fomentar la implicació de la comunitat, ajudar a la gent jove  a tenir un paper actiu i, alhora, protegir el patrimoni arquitectònic que, durant el procés participatiu va haver-hi bastant consens amb el fet que la rehabilitació de la Rectoria havia de conservar l’essència i la imatge de l’edifici històric. 

Exposant les línies de més consens, Marc i Konstantina presentaven la proposta de la distribució dels espais de l’edifici que s’organitza en 3 plantes i que es proposa que tinguin un funcionament tant horitzontal: Cada planta té el seu propi caràcter (social, creació, coneixement), com vertical: Totes les plantes i les diverses activitats col·laboren estretament en projectes transversals que involucren diversos col·lectius, entitats i administració en la cocreació.  D’aquesta manera, la planta de les golfes, amb 56m2 utilitzables, es definiria com un espai per desenvolupar activitats del coneixement, com ara ubicar-hi un espai per una biblioteca i un espai per estudiar individualment o en grup amb ordinadors i altres perifèrics.  Es parlaria també d’aprofitar algun espai per emmagatzematge que també es fa necessari.  La primera planta, de 201m2 de superfície útil, es proposaria convertir-la en àrea de creativitat i disposar-hi sales polivalents per realitzar tallers, assaig de música, etc.  I finalment, ja el que és planta de 206m2 útils i que és la qué té accés directe amb l’exterior, es proposaria que fos l’espai social per excel·lència amb una gestió més autònoma.  També es té previst reservar una zona per ubicar-hi l’Espai Jove El Racó.   Finalment, l’espai exterior també es vol aprofitar per organitzar esdeveniments puntuals, com ja es fa actualment.

En la fase final de la presentació, en Marc i la Konstantina constataven la necessitat d’organitzar un seguit d’esdeveniments i activitats perquè la població estigui al dia del desenvolupament d’aquest projecte, mentre s’enllesteixen els passos per executar l’obra.  D’aquesta manera, la ciutadania podrà mantenir viu el seu vincle amb aquest projecte i el pugui seguir gaudint.

També es va parlar de la gestió del centre sobre la que es proposava una cogestió entre l’Ajuntament i la societat civil, en base a la creació de comissions que s’organitzarien segons les temàtiques a tractar.

L’alcalde Josep Cuch, present a la reunió, té clar que els equipaments públics són llocs de trobada i socialització per a tothom i això és el principal ús del que se’n vol fer de la Rectoria.  Tot i així, però,  afegeix que en algun dels seus espais s’hi contempla destinar algun servei municipal.

Cuch explicava que ja hi ha destinada una partida en el pressupost del 2021 per redactar el projecte, però abans caldrà consultar a Patrimoni de la Generalitat de Catalunya per saber quines modificacions es poden fer en l’edifici per poder-lo adaptar a les necessitats definides i que es puguin adaptar així mateix a la normativa urbanística.  Comenta també que se segueix treballant per aplanar el terreny per aconseguir capital per invertir en la reconstrucció de la Rectoria.  Se sap que Diputació de Barcelona farà una aportació econòmica, però encara s’ha de definir l’import.

 

Darrera actualització: 23.12.2020 | 13:01