Planta distribuïdora ATLL

Les instal·lacions es van inaugurar el 27 de setembre de 2010.

Per tal d'incrementar la disponibilitat d’aigua a Sant Pere de Vilamajor i a Cànoves i Samalús, principalment a l'estiu que s'arrossegaven problemes per garantir-ne el submninistrament, es van construir dues estacions de bombament, un dipòsit d’aigua i més de 7.000 metres de xarxa de canonades.  El cost dels treballs va ser superior als 2,5 milions d’euros que van ser finançats pels ajuntaments esmentats i per ATLL.

La infraestructura es compon de dues estacions de bombament, un dipòsit de 1.000 m3 de capacitat i més de 7.000 metres de xarxa de canonades.  La instal·lació se segmenta en dos trams: El primer (Alfou-Mirador) que s'equipa d'una estació de bombament de Sant Pere de Vilamajor, situada al costat del dipòsit ja existent de Alfou. 

Aquesta estació de bombament disposa a més, de tres bombes (dues en funcionament i una de reserva). També es proveeix d'una canonada d’impulsió de 6.300 metres de longitud i un diàmetre de 300 mm, entre aquesta estació de bombament i el nou dipòsit del Mirador del Montseny, també a Sant Pere de Vilamajor, de 1000 m3 de capacitat. 

Pel que fa al segon tram (Mirador – Can Volart), disposa de la segona estació de bombament de Cànoves i Samalús, amb 2 bombes (1 en funcionament + 1 de reserva) i un cabal unitari de  75 m3/h i una canonada d’impulsió de 900 m. De longitud i 160 mm de diàmetre fins el dipòsit de Can Volart. 


 

Darrera actualització: 24.03.2017 | 10:05